Під час воєнного стану замовники все частіше висувають додаткові вимоги до постачальників щодо забезпечення своєчасних поставок, при цьому підприємство-постачальник повинно надати плани дій, які розроблені для безперервного функціонування бізнесу. Чи існують відповідні документи, які встановлюють необхідність наявності таких планів?

Так, дійсно існують відповідні стандарти та настанови, які встановлюють необхідність наявності планів заходів для забезпечення безперервності бізнесу. Наприклад, міжнародний стандарт ISO 22301 встановлює вимоги до системи менеджменту безперервності бізнесу. Цей стандарт надає підприємствам та організаціям фреймворк для розробки, впровадження, підтримки та постійного вдосконалення цієї системи.  

Основною метою ISO 22301 є забезпечення можливості бізнесу продовжувати свою діяльність під час непередбачених обставин, таких як природні катастрофи, технічні відмови, воєнні дії, терористичні акти, пандемії або інші кризові ситуації.

Нижче наведено загальні кроки та елементи, які можуть допомогти для безперервного функціонування бізнесу:

  • Оцінка ризиків: Визначення потенційних загроз та ризиків, якими може зіткнутися бізнес, таких як природні катастрофи, технічні відмови, кібератаки, пандемії тощо.
  • Аналіз вразливостей: Виявлення слабких місць у системі бізнесу, що можуть бути використані вразливими факторами.
  • Розробка планів дій: Створення планів, які включають набір конкретних заходів та процедур для подолання кризових ситуацій. Ці плани повинні бути чіткими, логічно впорядкованими та враховувати різні сценарії кризових ситуацій.
  • Комунікаційна стратегія: Розроблення плану комунікації, що включає способи сповіщення співробітників, клієнтів, партнерів та інших зацікавлених сторін у разі кризи.
  • Запаси та резерви: Розробка стратегії управління запасами, яка дозволяє забезпечити необхідні матеріали, продукти або послуги навіть у випадку обмеженого доступу до них.

Основну увагу приділимо  плану дій організацій , що забезпечує продовження їх роботи в умовах надзвичайних ситуацій, включаючи воєнний стан.

Такий план заходів може включати:

  • План евакуації, у тому числі місце для тимчасового розташування основного офісу.
  • План забезпечення безперервності роботи важливих систем і процесів.
  • План комунікацій зі співробітниками, клієнтами і постачальниками.
  • План відновлення роботи після надзвичайної ситуації.

Також важливо врахувати, що вимоги до таких планів можуть варіюватися в залежності від законодавства конкретної країни.

Заявка