SIC.SDGs:2022

СТАЛИЙ РОЗВИТОК –

Вимоги до організацій щодо досягнення цілей сталого розвитку

SUSTAINABLE DEVELOPMENT –

Requirements for organizations on achieving Sustainable Development Goals

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Суттєве зниження екологічних, соціальних та економічних ризиків
 • Позитивний імідж свідомої організації серед споживачів, громадськості та наглядових органів, як організації, яка орієнтована на збереження навколишнього середовища та ресурсів, тобто здійснює свою діяльність без шкоди для можливості майбутніх поколінь задовольняти власні потреби економії природних ресурсів
 • Підвищення інвестиційної привабливості
 • Підвищення конкурентоспроможності

Актуальна редакція: ред. 1, 2022 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

SIC.COVID-FREE

 Система протидії COVID-19 –  Спеціальні вимоги для організацій

COVID-19 counteraction system – Special requirements for organizations

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Мінімізація ризиків розповсюдження вірусу на підприємстві
 • Керування безперервністю бізнесу в умовах пандемії
 • Підвищення довіри до компанії
 • Демонстрація високого рівня соціальної відповідальності
 • Поінформованість працівників про загальні трудові права під час пандемії
 • Отримання права використовувати знак SIC.COVID-FREE

Актуальна редакція: ред. 1, 2020 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

AS/EN 9100

Системи менеджменту якості – Вимоги до авіаційних, космічних і оборонних організацій

Quality Management Systems – Requirements for Aviation, Space and Defence Organizations

Види діяльності: Аерокосмічна галузь

Переваги:

 • Забезпечення стабільного і високої якості продукції, що поставляється і послуг
 • Підвищення довіри і лояльності замовників, виконання вимог споживачів
 • Оптимізація внутрішніх процесів управління та виробництва
 • Підвищення конкурентоспроможності на зовнішньому і внутрішньому ринках
 • Скорочення ризиків при поставках комплектуючих, сировини та послуг
 • Впровадження внутрішніх механізмом постійного поліпшення, реалізації кращих практик управління, обміну знаннями

Актуальна редакція: 2018 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 14001

Система екологічного менеджменту

Environmental management systems — Requirements with guidance for use

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Зменшення негативного впливу діяльності навколишнє середовище
 • Підвищення екологічної ефективності діяльності підприємства
 • Зменшення утворення відходів та їх переробка
 • Правильний розподіл ресурсів
 • Підвищення рівня відповідності законодавчим і правовим вимогам
 • Відповідність філософії безперервного поліпшення
 • Підвищення продуктивності, що дозволить знизити витрати на ведення бізнесу

Актуальна редакція: ред. 3, 2015 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 15189

Біомедичні лабораторії – Вимоги до якості і компетентності

Medical laboratories — Requirements for quality and competence

Види діяльності: Медичні лабораторії

Переваги:

 • Підвищення якості результатів досліджень і консультацій
 • Підвищення рівня довіри до результатів досліджень
 • Поліпшення якості роботи персоналу
 • підвищення якості освіти та наукових досліджень співробітників
 • Підвищення конкурентоспроможності та динаміки загального розвитку
 • Одноманітність у документообігу

Актуальна редакція: ред. 3, 2012 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 17100

Послуги перекладу

Translation services — Requirements for translation services

Види діяльності: Послуги перекладу

Переваги:

 • Удосконалення функціоналу, знаходити неузгодженості, контролювати бізнес-ризики і поліпшити взаємодії між фахівцями і клієнтурою
 • Високоякісне виконання обов’язків, а ризик помилок і скарг помітно скорочується
 • Підвищення конкурентоспроможності
 • Надання послуг висококваліфікованими спеціалістами, які успішно витримали внутрішнє тестування і будуть діяти згідно з останніми тенденціями ринку

Актуальна редакція:ред. 1, 2015 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 20000

Інформаційні технології – Управління послугами

Information technology — Service management — Part 1: Service management system requirements

Види діяльності: ІТ галузь

Переваги:

 • Забезпечення високої якості і надійності ІТ-сервісів
 • Підвищення ефективності та доданої вартості послуг, що надаються
 • Підвищення довіри з боку клієнтів
 • Зміцнення конкурентних переваг

Актуальна редакція: ред. 3, 2018 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 21001

Освітні організації. Системи менеджменту для освітніх організацій

Educational organizations — Management systems for educational organizations — Requirements with guidance for use

Види діяльності: Освітня галузь

Переваги:

 • Оптимізація робот шкіл або інших освітніх організацій
 •  Поліпшення індивідуального навчання і більш ефективне реагування для всіх учнів, особливо учнів з особливими освітніми потребами та віддалених слухачів
 • Підвищення довіри до організації та поглиблення залученості та участі зацікавлених сторін у процесі роботи постачальника освітніх послуг
 •  Стимулювання поширення передового досвіду та інновацій

Актуальна редакція: ред. 1, 2018 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 22301

Безпека суспільства. Системи управління неперервністю діяльності

Security and resilience — Business continuity management systems — Requirements

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Можливість виявлення, зменшення та управління загрозами для вашої організації
 • Можливість продемонструвати відповідність вимогам клієнтів, нормативним та іншим вимогам
 • Зменшення часу реагування на інциденти і мінімізація загроз
 • Підвищення конкурентоспроможності
 • Підвищення довіри клієнтів і можливість демонстрації стійкості бізнесу
 • Можливість продемонструвати покращений профіль ризику клієнтам, інвесторам і зацікавленим сторонам

Актуальна редакція: ред. 2, 2019 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 27001

Системи менеджменту інформаційної безпеки

Information technology — Security techniques — Information security management systems — Requirements

Види діяльності: Усі

Переваги:

 • Виявлення основних загроз безпеки для існуючих бізнес-процесів
 • Зниження вартості системи безпеки
 • Ефективне управління системою в критичних ситуаціях
 • Інформаційні активи зрозумілі для менеджменту компанії
 • Демонстрація клієнтам і партнерам прихильність до інформаційної безпеки
 •  Міжнародне визнання і підвищення авторитету компанії
 • Планування заходів захисту інформації, адекватних виявленим ризикам інформаційної безпеки

Актуальна редакція: ред. 3, 2022 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 28000

Системи менеджменту безпеки ланцюга постачань

Specification for security management systems for the supply chain

Види діяльності: Логістична галузь

Переваги:

 • Зниження числа порушень безпеки, розміру збитку від порушень безпеки, розкрадань і контрабанди на транспорті
 • Здійснення ефективного контролю і управління ризиками щодо загроз безпеціх
 • Зміцнення іміджу надійного партнера і репутації організації на ринку
 • Оптимізація витрат на підтримання адекватного рівня безпеки ланцюга поставок (або її частини) за рахунок системного використання внутрішніх ресурсів організації, що виділяються на забезпечення безпеки
 • Полегшення отримання статусу відповідності вимогам програм з безпеки національних митних організацій

Актуальна редакція: ред. 2, 2022 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 29993

Освітні послуги в сфері неформальної освіти

Learning services outside formal education — Service requirements

Види діяльності: Освітня галузь

Переваги:

 • Підвищення потенціалу навчальної організації для безперервного надання високоякісних послуг
 • Підвищення ефективності організації
 • Скорочення загальних витрат на проведення навчальних заходів
 • Поліпшення засвоєння знань учасників навчальних програм, тренінгів
 • Підвищення довіри клієнтів
 •  Підвищення престижу і конкурентних переваг

Актуальна редакція: ред. 1, 2017 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 37301

Системи управління відповідністю — Вимоги з керівництвом щодо використання

Compliance management systems — Requirements with guidance for use

Види діяльності: Різні

Переваги:

Конкурентна перевага у державних закупівлях

  • Демонстрація регуляторним органам існування програми відповідності
  • Оптимізація процесів і політик відповідно до вимог відповідності згідно ISO 37301:2021
  • Виконання вимог ділових партнерів, таких як фінансові агентства, багатосторонні організації, клієнти та уряди
  • Поліпшення сприйняття та загальний механізм пильності організації
  • Підвищення обізнаності працівників та третіх сторінПереваги:

  Актуальна редакція: ред. 1, 2021 рік

   

 • Подати заявку на сертифікацію можна тут
ISO 41001

Управління об’єктами. Системи менеджменту. Вимоги з посібником з використання

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Покращення безпеки, здоров’я та благополуччя працівників
 • Підвищена продуктивність
 • Підвищена ефективність і результативність
 • Покращена комунікація
 • Більша узгодженість послуг
 • Визнана довіра

Актуальна редакція: ред. 1, 2018 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 50001

Системи енергетичного менеджменту

Energy management systems — Requirements with guidance for use

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Позитивний імідж організації серед споживачів, громадськості та наглядових органів, як організації демонструє постійне дотримання нормативно-правових вимог у галузі енергоефективності, захисту навколишнього середовища та економії природних ресурсів

   

 • Потенційне отримання податкових переваг і додаткових коштів від продажу квот на викиди парникових газів

   

 • Придбання маркетингового інструменту для залучення більшого числа лояльних споживачів і нових ділових партнерів

   

 • Підвищення інвестиційної привабливості, зважаючи на зниження екологічних ризиків і ризиків, пов’язаних з енергопостачанням і енергоспоживанням

   

 • Підвищення конкурентоспроможності

  Актуальна редакція: ред. 2, 2018 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

SA 8000

Соціальна відповідальність

Social Accountability

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Забезпечення виконання законодавчих вимог у галузі соціальної відповідальності

   

 • Управління ризиками, що виникають в соціальній сфері

   

 • Поліпшення умов праці і як наслідок лояльність працівників, моральний клімат в колективі

   

 • Економічні вигоди від зниження витрат на оплату штрафів за порушення законодавства в галузі соціальної відповідальності

   

 • Підвищення іміджу компанії, бренду
  залучити нові інвестиції в якості соціально-орієнтованої компанії

   

 • Отримання доступу на ринки, вимогою для вступу в які є міжнародно-визнана система соціальної відповідальності

   

 • Отримання переваги при участі в державних проектах

Актуальна редакція: ред. 3, 2014 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

NATIS

НАТУРАЛЬНИЙ ПРОДУКТ-
Виробництво, маркування і збут

NATURAL PRODUCT –
Production, marking and marketing – Requirements

Види діяльності: Виробництво харчових продуктів

Переваги:

Дозволить виробникам зберігати чистоту натуральних сільськогосподарських продуктів і забезпечить впевненість споживачів у тому, що продукція:

 • Не вироблена із сировини штучного походження
 • Не містить інгредієнтів, вироблених із сировини штучного походження
 • Не містить штучних барвників, штучних ароматизаторів, штучних консервантів, штучних стабілізаторів, штучних харчових добавок, штучних підсолоджувачів
 • Або виготовлено із сировини в результаті фізичних і/або ферментативних і/або мікробіологічних процесів переробки, в тому числі із застосуванням pH-регулювання біологічним методом
 • Продукт або інгредієнт вироблено без застосування методів генної інженерії

Актуальна редакція: ред. 2, 2019 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 9001

Системи менеджменту якості

Quality management systems — Requirements

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Забезпечення економічної стійкості організації на існуючому ринку і можливість виходу на нові ринки збуту
 • Чітке вибудовування бізнес-процесів ефективний розподіл внутрішніх ресурсів, відповідальності і повноважень персоналу в рамках існуючої системи менеджменту
 • Підвищення якості продукції/послуг, а також комерційної цінності з точки зору більшої довіри з боку споживачів, і як наслідок, збільшення обсягу продажів
 • Зниження ймовірності ризиків і пов’язаних з ними майнових, людських втрат, обсягів штрафів і платежів компанії
 • Підвищення іміджу організації, яка демонструє прихильність до вимог міжнародних стандартів, найкращих практик та якості продукції, а також дотримання застосовних законодавчих і регулюючих вимог
 • Додаткова перевага при участі в тендерах

Актуальна редакція: ред. 5, 2015 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 13485

Системи менеджменту якості для виробників медичних виробів

Medical devices. Quality management systems — Requirements for regulatory purposes

Види діяльності: Фармацевтична галузь

Переваги:

 • Можливість експорту багатьох медичних виробів в країни ЄС
 • Забезпечення економічної стійкості організації на існуючому ринку виробників медичних виробів і можливість виходу на нові ринки збуту
 • Чітке вибудовування бізнес-процесів організації, ефективний розподіл внутрішніх ресурсів, відповідальності і повноважень персоналу в рамках існуючої системи менеджменту
 • Підвищення якості продукції, а також її комерційної цінності з точки зору більшої довіри з боку споживачів, і як наслідок, збільшення обсягу продажів
 • Підвищення іміджу організації, яка демонструє прихильність до вимог міжнародних стандартів, найкращих практик та якості продукції, а також дотримання застосовних законодавчих і регулюючих вимог
 • Додаткова перевага при участі в тендерах

Актуальна редакція: ред. 5, 2016 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 14785

Офіси туристичної інформації – Інформація для туристів і послуги рецепції

Tourist information offices – Tourist information and reception services – Requirements

Види діяльності: Туристична галузь (туристичні офіси)

Переваги:

 • Створення сприятливого іміджу та бренду турістичного офіси, що
  демонструють прихильність вимогам міжнародних стандартів
 • Позіціювання як соціально-відповідального суб’єкта туристичного бізнесу
 • Підвищення рівня ефективності управління
 • Можливість нарощування потенціалу, створення і впровадження
  прогресивних технологій обслуговування

Актуальна редакція: ред. 1, 2014 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

EN 15224

Послуги в галузі охорони здоров’я. Системи менеджменту якості

Quality management systems. EN ISO 9001:2015 for healthcare

Види діяльності: Галузь охорони здоров’я

Переваги:

 • Забезпечення планування та контролю за медичними послугами
 • Процеси і управління зменшують похибки і зменшують витрати
 • Забезпечення контролю і управління ризиками в медичних службах
 • Привабливість в аспекті оздоровчого туризму

Актуальна редакція: 2016 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 18788

Система менеджменту операцій щодо забезпечення особистої безпеки

Management system for private security operations — Requirements with guidance for use

Види діяльності: Охоронна компанія

Переваги:

• Привертає довіру і допомагає захистити вашу репутацію

• Збільшує ймовірність операційного успіху

• Забезпечує гарантії для клієнтів, урядів і спільнот

• Демонструє відповідальність перед законом і повагу прав людини

• Являє послідовні і всеосяжні засоби демонстрації ефективного корпоративного управління від рівня ради директорів до фізичної доставки

Актуальна редакція: ред. 9, 2015

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 20121

Системи менеджменту стійкості подій

Event sustainability management systems — Requirements with guidance for use

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Можливість визначення шляхів вдосконалення процесів планування і проведення заходів
 • Можливість забезпечення високої ефективності і результативності роботи
 • Можливість розподілу ролей і обов’язків персоналу, підрядників і постачальників
 • Можливість скорочення витрат за допомогою оптимізації енергоспоживання та утилізації відходів

Актуальна редакція: ред. 1, 2012 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 20252

Аналіз ринкового потенціалу нового продукту, виявлення думок і соціологічні дослідження, включаючи підготовку висновків за підсумками обробки інформації та аналіз даних

Market, opinion and social research, including insights and data analytics — Vocabulary and service requirements

Види діяльності: Маркетинг

Переваги:

 • Сучасна підготовка і передача дослідних даних, гарантуючи високу якість послуг
 • Підвищення ефективності в частині оперативного управління і здійснення контролю
  дослідних процесів
 • Зменшення помилки і передумов для проведення повторних досліджень
 • Підвищення репутації постачальників і кінцевих користувачів дослідних даних, забезпечуючи їм конкурентну перевагу.

Актуальна редакція: ред. 3, 2019 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 22000

Системи менеджменту безпечності харчових продуктів

Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain

Види діяльності: Харчова галузь

Переваги:

 • Попереджуючий спосіб боротьби з виявленням небезпек шляхом розробки і використання відповідних заходів
 • Запобігання небезпек, а не реагування на виникаючі загрози після їх настання
 • Визнання компаніями, що входять до всесвітньої ланцюг поставок харчових продуктів
 • Можливість розробки ефективної системи менеджменту харчової безпеки на основі вже існуючих санітарно-гігієнічних програм і планів виробничого контролю
 • Зниження кількості помилок в роботі співробітників завдяки підвищенню рівня їх підготовки
 • Отримання тендерних конкурентних переваг
 • Поліпшення довіри покупців до товарів.

Актуальна редакція: ред. 2, 2018 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 22716

Косметика – Належна виробнича практика (GMP)

Cosmetics — Good Manufacturing Practices (GMP) — Guidelines on Good Manufacturing Practices

Види діяльності: Виробництво, зберігання та транспортування косметичних засобів

Переваги:

 • Збільшення ринку збуту в країнах Євросоюзу
 • Перевага організації перед іншими постачальниками за участю в тендерах
 • Гарантія споживачеві, що поставляється продукція вироблена відповідно до рецептури, не включає чужорідних компонентів, а упаковка та маркування відповідають вимогам, всі заявлені властивості зберігаються в рамках всього терміну придатності готової продукції
 • Застава економічної стабільності організації в своєму сегменті ринку
 • Зростання якості продукту і параметрів його безпеки
 • Результативне ведення процесів на підприємстві, ефективний розподіл обов’язків між співробітниками і поділ внутрішніх засобів.

Актуальна редакція: ред. 1, 2017 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 29001

Системи менеджменту якості в нафтогазовій і нафтохімічній промисловості

Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Sector-specific quality management systems — Requirements for product and service supply organizations

Види діяльності: Нафтогазова й нафтохімічна промисловість

Переваги:

 • Гарантія якості продукції та послуг на підприємствах нафтохімічної і газової галузей
 • Лояльність до підприємства з боку клієнтів, партнерів і контролюючих органів
 • Високий рівень привабливості компанії для діючих і потенційних акціонерів і інвесторів
 • Конкурентна перевага на внутрішніх і міжнародних ринках
 • Перевага в тендерах і аукціонах
 • Мінімізація відсотка браку, підвищення середньої якості сировини і продукції
 • Планування заходів захисту інформації, адекватних виявленим ризикам інформаційної безпеки

Актуальна редакція: ред. 2, 2013 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 37001

Системи менеджменту протидії корупції

Anti-bribery management systems – Requirements with guidanc

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Зниження корупційних ризиків шляхом впровадження процедур і процесів для успішної боротьби з корупцією (запобігання ризикам, управління інцидентами)
 • Отримання конкурентної переваги, шляхом імплементації та демонстрації політики сумлінності і чесності
 • Захист від серйозних фінансових штрафів, збитків репутації та іміджу організації шляхом дотримання міжнародних норм і національних законів по боротьбі з корупцією
 • Підвищення репутації своєї організації і довіри серед зацікавлених сторін, ділового світу і громадськості
 • Формування і розвиток корпоративної культури, заснованої на чесності, прозорості, відкритості та злагоді

Актуальна редакція: ред. 1, 2016 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 39001

Система менеджменту безпеки дорожнього руху

Road traffic safety (RTS) management systems — Requirements with guidance for use

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Організаційна прихильність безпеки дорожнього руху

   

 • Зниження дорожньо-транспортних пригод

   

 • Зниження витрат при невеликих інцидентів

   

 • Знижки на страхові внески

   

 • Отримання конкурентної переваги

   

 • Підвищення ефективності систем управління безпекою дорожнього руху

   

 • Забезпечення надійності клієнтів

  Актуальна редакція: ред. 1, 2012 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 45001

Системи менеджменту охорони здоров’я і безпеки праці

Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Репутація безпечного місця роботи

   

 • Лояльність трудової інспекції та інших контролюючих органів

   

 • Зниження витрат на виправлення наслідків непередбачених виробничих інцидентів за участю співробітників і третіх осіб

   

 • Скорочення часу простою і витрат через зупинок виробництва

   

 • Зниження витрат на страхові внески

   

 • Зменшення плинності кадрів та підвищення ККД співробітників

   

 • Лояльність ділових партнерів, інвесторів і клієнтів, в тому числі зарубіжних.

Актуальна редакція: ред. 1, 2018 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 55001

Управління активами — Системи менеджменту — Вимоги

Asset management — Management systems — Requirements

Види діяльності: Різні
Переваги:

 • Зменшити фінансові втрати
 • Поліпшення фінансових показників
 • Поліпшення прийняття рішень на основі ризиків
 • Підвищуйте найкращу репутацію
 • Ефективне короткострокове та довгострокове управління подіями, витратами та продуктивністю
 • Підвищення задоволеності клієнтів
  Отримайте конкурентну перевагу
 • Підвищення прозорості бізнесу
 • Підтримка зростання бізнесу
 • Підвищення ефективності та результативності у досягненні бізнес-організаційних цілей
 • Продемонструвати зацікавленим сторонам соціальну відповідальність та ділову етику організації

Актуальна редакція: ред. 1, 2014

Подати заявку на сертифікацію можна тут

COSMIC

Органічна і натуральна косметика -Виробництво, маркування і збут

COSMETICS ORGANIC AND NATURAL –
Production, marking and marketing – Requirements

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Позитивний імідж організації серед споживачів, громадськості та наглядових органів, як організації демонструє постійне дотримання нормативно-правових вимог у галузі енергоефективності, захисту навколишнього середовища та економії природних ресурсів 
 • Потенційне отримання податкових переваг і додаткових коштів від продажу квот на викиди парникових газів 
 • Придбання маркетингового інструменту для залучення більшого числа лояльних споживачів і нових ділових партнерів 
 • Підвищення інвестиційної привабливості, зважаючи на зниження екологічних ризиків і ризиків, пов’язаних з енергопостачанням і енергоспоживанням 
 • Підвищення конкурентоспроможностіАктуальна редакція: ред. 2, 2018 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

Добровільна сертифікація продукції

 

Види діяльності: Виробництво будь-яких товарів

Переваги:

 • Сертифікація продукції в рамках міжнародних систем, зокрема System of International Certification (SIC), дозволяє підприємству випускати продукцію, яка буде визнана в рамках світового співтовариства.

Подати заявку на сертифікацію можна тут

SIC.COVID-FREE

Система протидії COVID-19

COVID-19 counteraction system – Special requirements for organizations

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Мінімізація ризиків розповсюдження вірусу на підприємстві
 • Керування безперервністю бізнесу в умовах пандемії
 • Підвищення довіри до компанії
 • Демонстрація високого рівня соціальної відповідальності
 • Поінформованість працівників про загальні трудові права під час пандемії
 • Отримання права використовувати знак SIC.COVID-FREE

Актуальна редакція: ред. 1, 2020 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 9001

Системи менеджменту якості

Quality management systems — Requirements

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Забезпечення економічної стійкості організації на існуючому ринку і можливість виходу на нові ринки збуту
 • Чітке вибудовування бізнес-процесів ефективний розподіл внутрішніх ресурсів, відповідальності і повноважень персоналу в рамках існуючої системи менеджменту
 • Підвищення якості продукції/послуг, а також комерційної цінності з точки зору більшої довіри з боку споживачів, і як наслідок, збільшення обсягу продажів
 • Зниження ймовірності ризиків і пов’язаних з ними майнових, людських втрат, обсягів штрафів і платежів компанії
 • Підвищення іміджу організації, яка демонструє прихильність до вимог міжнародних стандартів, найкращих практик та якості продукції, а також дотримання застосовних законодавчих і регулюючих вимог
 • Додаткова перевага при участі в тендерах

Актуальна редакція: ред. 5, 2015 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

AS/EN 9100

Системи менеджменту якості – Вимоги до авіаційних, космічних і оборонних організацій

Quality Management Systems – Requirements for Aviation, Space and Defence Organizations

Види діяльності: Аерокосмічна галузь

Переваги:

 • Забезпечення стабільного і високої якості продукції, що поставляється і послуг
 • Підвищення довіри і лояльності замовників, виконання вимог споживачів
 • Оптимізація внутрішніх процесів управління та виробництва
 • Підвищення конкурентоспроможності на зовнішньому і внутрішньому ринках
 • Скорочення ризиків при поставках комплектуючих, сировини та послуг
 • Впровадження внутрішніх механізмом постійного поліпшення, реалізації кращих практик управління, обміну знаннями

Актуальна редакція: 2018 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 13485

Системи менеджменту якості для виробників медичних виробів

Medical devices. Quality management systems — Requirements for regulatory purposes

Види діяльності: Фармацевтична галузь

Переваги:

 • Можливість експорту багатьох медичних виробів в країни ЄС
 • Забезпечення економічної стійкості організації на існуючому ринку виробників медичних виробів і можливість виходу на нові ринки збуту
 • Чітке вибудовування бізнес-процесів організації, ефективний розподіл внутрішніх ресурсів, відповідальності і повноважень персоналу в рамках існуючої системи менеджменту
 • Підвищення якості продукції, а також її комерційної цінності з точки зору більшої довіри з боку споживачів, і як наслідок, збільшення обсягу продажів
 • Підвищення іміджу організації, яка демонструє прихильність до вимог міжнародних стандартів, найкращих практик та якості продукції, а також дотримання застосовних законодавчих і регулюючих вимог
 • Додаткова перевага при участі в тендерах

Актуальна редакція: ред. 5, 2016 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 14001

Система екологічного менеджменту

Environmental management systems — Requirements with guidance for use

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Зменшення негативного впливу діяльності навколишнє середовище
 • Підвищення екологічної ефективності діяльності підприємства
 • Зменшення утворення відходів та їх переробка
 • Правильний розподіл ресурсів
 • Підвищення рівня відповідності законодавчим і правовим вимогам
 • Відповідність філософії безперервного поліпшення
 • Підвищення продуктивності, що дозволить знизити витрати на ведення бізнесу

Актуальна редакція: ред. 3, 2015 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 14785

Офіси туристичної інформації – Інформація для туристів і послуги рецепції

Tourist information offices – Tourist information and reception services – Requirements

Види діяльності: Туристична галузь (туристичні офіси)

Переваги:

 • Створення сприятливого іміджу та бренду турістичного офіси, що
  демонструють прихильність вимогам міжнародних стандартів
 • Позіціювання як соціально-відповідального суб’єкта туристичного бізнесу
 • Підвищення рівня ефективності управління
 • Можливість нарощування потенціалу, створення і впровадження
  прогресивних технологій обслуговування

Актуальна редакція: ред. 1, 2014 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 15189

Біомедичні лабораторії – Вимоги до якості і компетентності

Medical laboratories — Requirements for quality and competence

Види діяльності: Медичні лабораторії

Переваги:

 • Підвищення якості результатів досліджень і консультацій
 • Підвищення рівня довіри до результатів досліджень
 • Поліпшення якості роботи персоналу
 • підвищення якості освіти та наукових досліджень співробітників
 • Підвищення конкурентоспроможності та динаміки загального розвитку
 • Одноманітність у документообігу

Актуальна редакція: ред. 3, 2012 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

EN 15224

Послуги в галузі охорони здоров’я. Системи менеджменту якості

Quality management systems. EN ISO 9001:2015 for healthcare

Види діяльності: Галузь охорони здоров’я

Переваги:

 • Забезпечення планування та контролю за медичними послугами
 • Процеси і управління зменшують похибки і зменшують витрати
 • Забезпечення контролю і управління ризиками в медичних службах
 • Привабливість в аспекті оздоровчого туризму

Актуальна редакція: 2016 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 17100

Послуги перекладу

Translation services — Requirements for translation services

Види діяльності: Послуги перекладу

Переваги:

 • Удосконалення функціоналу, знаходити неузгодженості, контролювати бізнес-ризики і поліпшити взаємодії між фахівцями і клієнтурою
 • Високоякісне виконання обов’язків, а ризик помилок і скарг помітно скорочується
 • Підвищення конкурентоспроможності
 • Надання послуг висококваліфікованими спеціалістами, які успішно витримали внутрішнє тестування і будуть діяти згідно з останніми тенденціями ринку

Актуальна редакція:ред. 1, 2015 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 20000

Інформаційні технології – Управління послугами

Information technology — Service management — Part 1: Service management system requirements

Види діяльності: ІТ галузь

Переваги:

 • Забезпечення високої якості і надійності ІТ-сервісів
 • Підвищення ефективності та доданої вартості послуг, що надаються
 • Підвищення довіри з боку клієнтів
 • Зміцнення конкурентних переваг

Актуальна редакція: ред. 3, 2018 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 20121

Системи менеджменту стійкості подій

Event sustainability management systems — Requirements with guidance for use

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Можливість визначення шляхів вдосконалення процесів планування і проведення заходів
 • Можливість забезпечення високої ефективності і результативності роботи
 • Можливість розподілу ролей і обов’язків персоналу, підрядників і постачальників
 • Можливість скорочення витрат за допомогою оптимізації енергоспоживання та утилізації відходів

Актуальна редакція: ред. 1, 2012 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 20252

Аналіз ринкового потенціалу нового продукту, виявлення думок і соціологічні дослідження, включаючи підготовку висновків за підсумками обробки інформації та аналіз даних

Market, opinion and social research, including insights and data analytics — Vocabulary and service requirements

Види діяльності: Маркетинг

Переваги:

 • Сучасна підготовка і передача дослідних даних, гарантуючи високу якість послуг
 • Підвищення ефективності в частині оперативного управління і здійснення контролю
  дослідних процесів
 • Зменшення помилки і передумов для проведення повторних досліджень
 • Підвищення репутації постачальників і кінцевих користувачів дослідних даних, забезпечуючи їм конкурентну перевагу.

Актуальна редакція: ред. 3, 2019 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 21001

Освітні організації. Системи менеджменту для освітніх організацій

Educational organizations — Management systems for educational organizations — Requirements with guidance for use

Види діяльності: Освітня галузь

Переваги:

 • Оптимізація робот шкіл або інших освітніх організацій
 •  Поліпшення індивідуального навчання і більш ефективне реагування для всіх учнів, особливо учнів з особливими освітніми потребами та віддалених слухачів
 • Підвищення довіри до організації та поглиблення залученості та участі зацікавлених сторін у процесі роботи постачальника освітніх послуг
 •  Стимулювання поширення передового досвіду та інновацій

Актуальна редакція: ред. 1, 2018 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 22000

Системи менеджменту безпечності харчових продуктів

Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain

Види діяльності: Харчова галузь

Переваги:

 • Попереджуючий спосіб боротьби з виявленням небезпек шляхом розробки і використання відповідних заходів
 • Запобігання небезпек, а не реагування на виникаючі загрози після їх настання
 • Визнання компаніями, що входять до всесвітньої ланцюг поставок харчових продуктів
 • Можливість розробки ефективної системи менеджменту харчової безпеки на основі вже існуючих санітарно-гігієнічних програм і планів виробничого контролю
 • Зниження кількості помилок в роботі співробітників завдяки підвищенню рівня їх підготовки
 • Отримання тендерних конкурентних переваг
 • Поліпшення довіри покупців до товарів.

Актуальна редакція: ред. 2, 2018 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 22301

Безпека суспільства. Системи управління неперервністю діяльності

Security and resilience — Business continuity management systems — Requirements

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Можливість виявлення, зменшення та управління загрозами для вашої організації
 • Можливість продемонструвати відповідність вимогам клієнтів, нормативним та іншим вимогам
 • Зменшення часу реагування на інциденти і мінімізація загроз
 • Підвищення конкурентоспроможності
 • Підвищення довіри клієнтів і можливість демонстрації стійкості бізнесу
 • Можливість продемонструвати покращений профіль ризику клієнтам, інвесторам і зацікавленим сторонам

Актуальна редакція: ред. 2, 2019 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 22716

Косметика – Належна виробнича практика (GMP)

Cosmetics — Good Manufacturing Practices (GMP) — Guidelines on Good Manufacturing Practices

Види діяльності: Виробництво, зберігання та транспортування косметичних засобів

Переваги:

 • Збільшення ринку збуту в країнах Євросоюзу
 • Перевага організації перед іншими постачальниками за участю в тендерах
 • Гарантія споживачеві, що поставляється продукція вироблена відповідно до рецептури, не включає чужорідних компонентів, а упаковка та маркування відповідають вимогам, всі заявлені властивості зберігаються в рамках всього терміну придатності готової продукції
 • Застава економічної стабільності організації в своєму сегменті ринку
 • Зростання якості продукту і параметрів його безпеки
 • Результативне ведення процесів на підприємстві, ефективний розподіл обов’язків між співробітниками і поділ внутрішніх засобів.

Актуальна редакція: ред. 1, 2017 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 27001

Системи менеджменту інформаційної безпеки

Information technology — Security techniques — Information security management systems — Requirements

Види діяльності: Усі

Переваги:

 • Виявлення основних загроз безпеки для існуючих бізнес-процесів
 • Зниження вартості системи безпеки
 • Ефективне управління системою в критичних ситуаціях
 • Інформаційні активи зрозумілі для менеджменту компанії
 • Демонстрація клієнтам і партнерам прихильність до інформаційної безпеки
 •  Міжнародне визнання і підвищення авторитету компанії
 • Планування заходів захисту інформації, адекватних виявленим ризикам інформаційної безпеки

Актуальна редакція: ред. 2, 2013 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 28000

Системи менеджменту безпеки ланцюга постачань

Specification for security management systems for the supply chain

Види діяльності: Логістична галузь

Переваги:

 • Зниження числа порушень безпеки, розміру збитку від порушень безпеки, розкрадань і контрабанди на транспорті
 • Здійснення ефективного контролю і управління ризиками щодо загроз безпеціх
 • Зміцнення іміджу надійного партнера і репутації організації на ринку
 • Оптимізація витрат на підтримання адекватного рівня безпеки ланцюга поставок (або її частини) за рахунок системного використання внутрішніх ресурсів організації, що виділяються на забезпечення безпеки
 • Полегшення отримання статусу відповідності вимогам програм з безпеки національних митних організацій

Актуальна редакція: ред. 2, 2022 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 29001

Системи менеджменту якості в нафтогазовій і нафтохімічній промисловості

Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Sector-specific quality management systems — Requirements for product and service supply organizations

Види діяльності: Нафтогазова й нафтохімічна промисловість

Переваги:

 • Гарантія якості продукції та послуг на підприємствах нафтохімічної і газової галузей
 • Лояльність до підприємства з боку клієнтів, партнерів і контролюючих органів
 • Високий рівень привабливості компанії для діючих і потенційних акціонерів і інвесторів
 • Конкурентна перевага на внутрішніх і міжнародних ринках
 • Перевага в тендерах і аукціонах
 • Мінімізація відсотка браку, підвищення середньої якості сировини і продукції
 • Планування заходів захисту інформації, адекватних виявленим ризикам інформаційної безпеки

Актуальна редакція: ред. 2, 2013 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 29993

Освітні послуги в сфері неформальної освіти

Learning services outside formal education — Service requirements

Види діяльності: Освітня галузь

Переваги:

 • Підвищення потенціалу навчальної організації для безперервного надання високоякісних послуг
 • Підвищення ефективності організації
 • Скорочення загальних витрат на проведення навчальних заходів
 • Поліпшення засвоєння знань учасників навчальних програм, тренінгів
 • Підвищення довіри клієнтів
 •  Підвищення престижу і конкурентних переваг

Актуальна редакція: ред. 1, 2017 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 37001

Системи менеджменту протидії корупції

Anti-bribery management systems – Requirements with guidanc

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Зниження корупційних ризиків шляхом впровадження процедур і процесів для успішної боротьби з корупцією (запобігання ризикам, управління інцидентами)
 • Отримання конкурентної переваги, шляхом імплементації та демонстрації політики сумлінності і чесності
 • Захист від серйозних фінансових штрафів, збитків репутації та іміджу організації шляхом дотримання міжнародних норм і національних законів по боротьбі з корупцією
 • Підвищення репутації своєї організації і довіри серед зацікавлених сторін, ділового світу і громадськості
 • Формування і розвиток корпоративної культури, заснованої на чесності, прозорості, відкритості та злагоді

Актуальна редакція: ред. 1, 2016 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 37301

Системи управління відповідністю — Вимоги з керівництвом щодо використання

Compliance management systems — Requirements with guidance for use

Види діяльності: Різні

Переваги:

Конкурентна перевага у державних закупівлях

  • Демонстрація регуляторним органам існування програми відповідності
  • Оптимізація процесів і політик відповідно до вимог відповідності згідно ISO 37301:2021
  • Виконання вимог ділових партнерів, таких як фінансові агентства, багатосторонні організації, клієнти та уряди
  • Поліпшення сприйняття та загальний механізм пильності організації
  • Підвищення обізнаності працівників та третіх сторін

   Переваги:

  Актуальна редакція: ред. 1, 2021 рік

  тут

ISO 39001

Система менеджменту безпеки дорожнього руху

Road traffic safety (RTS) management systems — Requirements with guidance for use

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Організаційна прихильність безпеки дорожнього руху

   

 • Зниження дорожньо-транспортних пригод

   

 • Зниження витрат при невеликих інцидентів

   

 • Знижки на страхові внески

   

 • Отримання конкурентної переваги

   

 • Підвищення ефективності систем управління безпекою дорожнього руху

   

 • Забезпечення надійності клієнтів

  Актуальна редакція: ред. 1, 2012 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 41001

Управління об’єктами. Системи менеджменту. Вимоги з посібником з використання

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Покращення безпеки, здоров’я та благополуччя працівників
 • Підвищена продуктивність
 • Підвищена ефективність і результативність
 • Покращена комунікація
 • Більша узгодженість послуг
 • Визнана довіра

Актуальна редакція: ред. 1, 2018 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 45001

Системи менеджменту охорони здоров’я і безпеки праці

Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Репутація безпечного місця роботи

   

 • Лояльність трудової інспекції та інших контролюючих органів

   

 • Зниження витрат на виправлення наслідків непередбачених виробничих інцидентів за участю співробітників і третіх осіб

   

 • Скорочення часу простою і витрат через зупинок виробництва

   

 • Зниження витрат на страхові внески

   

 • Зменшення плинності кадрів та підвищення ККД співробітників

   

 • Лояльність ділових партнерів, інвесторів і клієнтів, в тому числі зарубіжних.

Актуальна редакція: ред. 1, 2018 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 50001

Системи енергетичного менеджменту

Energy management systems — Requirements with guidance for use

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Позитивний імідж організації серед споживачів, громадськості та наглядових органів, як організації демонструє постійне дотримання нормативно-правових вимог у галузі енергоефективності, захисту навколишнього середовища та економії природних ресурсів

   

 • Потенційне отримання податкових переваг і додаткових коштів від продажу квот на викиди парникових газів

   

 • Придбання маркетингового інструменту для залучення більшого числа лояльних споживачів і нових ділових партнерів

   

 • Підвищення інвестиційної привабливості, зважаючи на зниження екологічних ризиків і ризиків, пов’язаних з енергопостачанням і енергоспоживанням

   

 • Підвищення конкурентоспроможності

  Актуальна редакція: ред. 2, 2018 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

SA 8000

Соціальна відповідальність

Social Accountability

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Забезпечення виконання законодавчих вимог у галузі соціальної відповідальності

   

 • Управління ризиками, що виникають в соціальній сфері

   

 • Поліпшення умов праці і як наслідок лояльність працівників, моральний клімат в колективі

   

 • Економічні вигоди від зниження витрат на оплату штрафів за порушення законодавства в галузі соціальної відповідальності

   

 • Підвищення іміджу компанії, бренду
  залучити нові інвестиції в якості соціально-орієнтованої компанії

   

 • Отримання доступу на ринки, вимогою для вступу в які є міжнародно-визнана система соціальної відповідальності

   

 • Отримання переваги при участі в державних проектах

Актуальна редакція: ред. 3, 2014 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

NATIS

НАТУРАЛЬНИЙ ПРОДУКТ-
Виробництво, маркування і збут

NATURAL PRODUCT –
Production, marking and marketing – Requirements

Види діяльності: Виробництво харчових продуктів

Переваги:

Дозволить виробникам зберігати чистоту натуральних сільськогосподарських продуктів і забезпечить впевненість споживачів у тому, що продукція:

    Не вироблена із сировини штучного походження 

 • Не містить інгредієнтів, вироблених із сировини штучного походження 
 • Не містить штучних барвників, штучних ароматизаторів, штучних консервантів, штучних стабілізаторів, штучних харчових добавок, штучних підсолоджувачів 
 • Або виготовлено із сировини в результаті фізичних і/або ферментативних і/або мікробіологічних процесів переробки, в тому числі із застосуванням pH-регулювання біологічним методом 
 • Продукт або інгредієнт вироблено без застосування методів генної інженерії

Актуальна редакція: ред. 2, 2019 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

COSMIC

Органічна і натуральна косметика -Виробництво, маркування і збут

COSMETICS ORGANIC AND NATURAL –
Production, marking and marketing – Requirements

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Позитивний імідж організації серед споживачів, громадськості та наглядових органів, як організації демонструє постійне дотримання нормативно-правових вимог у галузі енергоефективності, захисту навколишнього середовища та економії природних ресурсів 
 • Потенційне отримання податкових переваг і додаткових коштів від продажу квот на викиди парникових газів 
 • Придбання маркетингового інструменту для залучення більшого числа лояльних споживачів і нових ділових партнерів 
 • Підвищення інвестиційної привабливості, зважаючи на зниження екологічних ризиків і ризиків, пов’язаних з енергопостачанням і енергоспоживанням 
 • Підвищення конкурентоспроможностіАктуальна редакція: ред. 2, 2018 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

Добровільна сертифікація продукції

 

Види діяльності: Виробництво будь-яких товарів

Переваги:

 • Сертифікація продукції в рамках міжнародних систем, зокрема System of International Certification (SIC), дозволяє підприємству випускати продукцію, яка буде визнана в рамках світового співтовариства.

Подати заявку на сертифікацію можна тут