Новий стандарт ISO/TS 50011:2023 був прийнятий в січні 2023 року і він визначає вимоги до процедур оцінювання ефективності систем енергоменеджменту відповідно до вимог стандарту ISO 50001:2018 “Системи енергоменеджменту. Вимоги з застосуванням”.

Цей стандарт може бути використаний будь-якою організацією, яка застосовує системи енергоменеджменту згідно з ISO 50001:2018 та бажає здійснити оцінку ефективності своєї системи енергоменеджменту. Він може бути корисним для організацій будь-якого розміру та типу діяльності, які мають за мету зменшення витрат на енергію та підвищення енергоефективності.

Крім того, стандарт ISO/TS 50011:2023 може бути використаний організаціями, які проводять оцінку ефективності систем енергоменеджменту, такими як органи сертифікації, незалежні аудитори та консультанти.

Оцінювання енергоменеджменту допомагає організаціям зрозуміти, наскільки ефективно вони виконують свої цілі та завдання щодо підвищення енергоефективності та зменшення витрат на енергію. Стандарт ISO/TS 50011:2023 надає рекомендації щодо використання методів оцінки ефективності енергоменеджменту та забезпечення вимірювання, збору даних та аналізу результатів, та допомагає організаціям забезпечити постійне покращення енергоменеджменту та виконання міжнародних стандартів в цій галузі.

заявка на сертифікацію

заявка на навчання