Біотероризм – це тип тероризму, який визначається як незаконний. Це  незаконне використання біологічних засобів проти людей з метою примусового втручання чи залякування уряду, цивільного населення або будь-якої його частини для досягнення особистих, політичних, соціальних або релігійних цілей. Він може спричинити захворювання або смерть людей, тварин, рослин.

Біотероризм – це досить широке поняття. Ми зупинимось на «харчовому тероризмі».

Олена Бєлофастова (фахівець з харчового сектору органу сертифікації «Бюро Міжнародної Сертифікації»): «В Україні, як і в багатьох країнах світу, всі підприємства, що задіяні в харчовому ланцюзі, повинні гарантувати безпечність готового продукту відповідно до законодавства в сфері безпечності харчових продуктів. Захист харчового продукту виконується на всіх етапах виробничого процесу: прийом сировини, виготовлення, зберігання, транспортування, продаж».

Стандарти харчової галузі

Підприємства харчової галузі та громадського харчування впроваджують та сертифікують системи менеджменту безпечності харчових продуктів за вимогами міжнародних стандартів, найбільш поширеним з яких є ISO 22000:2018. Нова версія стандарту у вимогах до програм-передумов робить посилання на стандарт ISO/TS 22002-1 (вимоги до виробників харчових продуктів) і на ISO/TS 22002-2  для громадського харчування. В цьому стандарті зібрані вимоги до програм-передумов, що повинні впровадити виробництва. Серед цих вимог є  вимоги до програми-передумови «Захист продуктів. Біопильність та біотероризм».

Коли ми говоримо про захист харчового продукту від забруднення одним чи кількома небезпечними чинниками (біологічним, фізичним та хімічним), то маємо на увазі систему НАССР – ненавмисне попадання небезпечних чинників в продукт.

Якщо ми маємо на увазі  біопильність, та біотероризм, то спираємось на систему TACCP  (Threat Assessment Critical Control Point) для  попередження шкідливих загроз харчовим продуктам, таких як саботаж, вимагання або тероризм.

Заходи запобігання

Захист від біотероризму стає серйозною загрозою для закладів громадсько харчування. Ось деякі поради, які можуть допомогти підприємствам громадського харчування запобігти біотероризму.

 • Проведіть навчання персоналу. Важливо, щоб усі працівники знали, як виявити можливі загрози та повідомляти про них відповідним органам.
 • Розробіть план дій у разі виявлення загрози. Цей план може включати в себе контакт з місцевими органами управління, евакуацію працівників та клієнтів, відключення вентиляції та водопостачання, інактивацію харчових продуктів та інші заходи безпеки
 • Забезпечте безпечність поставок. Переконайтеся, що харчові продукти та інгредієнти, які використовуються в підприємстві, поставляються від надійних постачальників, які дотримуються стандартів безпечності та якості.
 • Забезпечте безпечність харчових продуктів. Дотримуйтесь правил гігієни та забезпечте належне зберігання та їх переробку, щоб запобігти можливості забруднення бактеріями та іншими патогенними мікроорганізмами.
 • Підтримуйте високу якість продуктів та сервісу.
 • Здійснюйте періодичну оцінку ризиків. Проводьте оцінку можливих загроз та ризиків щодо безпечності харчових продуктів та процесів виробництва. Це дозволить вчасно виявляти можливі проблеми та вживати необхідні заходи для запобігання їх виникнення.
 • Створіть та застосовуйте програму моніторингу за безпечністю харчових продуктів.
 • Проводьте періодичні навчання та тренування персоналу щодо правил безпеки та процедур дій у разі виявлення загрози біотероризму. Також в програму навчання важливо включити підготовку до кризових ситуацій, щоб працівники могли діяти швидко та ефективно.
 • Забезпечте доступ до необхідних ресурсів. Забезпечте необхідними ресурсами для дотримання стандартів безпечності та гігієни, наприклад, ресурсами для зберігання та обробки харчових продуктів, а також для забезпечення належного моніторингу
 • Співпрацюйте зі спеціалістами з безпеки та органами управління та місцевими органами управління для забезпечення належного контролю за безпекою на підприємстві громадського харчування та у разі виявлення загроз біотероризму.
 • Застосовуйте сучасні технології та інновації для забезпечення безпеки на підприємстві громадського харчування. Наприклад, використовуйте системи відеоспостереження, електронні термометри, системи автоматичного контролю за вологістю та температурою при зберіганні продукції та сировини
 • Встановлюйте стандарти безпеки на підприємстві громадського харчування та дотримуйтеся їх. Включайте в них правила гігієни, процедури перевірки харчових продуктів на безпечність, заходи безпеки в разі виявлення загроз та інші важливі правила.
 • Проводьте аудити на підприємстві громадського харчування, щоб переконатися, що стандарти безпеки дотримуються та виявляються можливі проблеми та загрози.
 • Підтримуйте відкриту комунікацію зі своїми клієнтами та співробітниками. Вони повинні бути повідомлені про правила безпеки та процедури дій у разі виявлення загрози біотероризму.
 • Дотримуйтеся законодавства щодо безпеки на підприємстві громадського харчування. Це включає в себе відповідні сертифікації та ліцензування, дотримання стандартів безпечності харчових продуктів та здоров’я споживачів.

Заявка на сертифікацію ISO 22000

Навчання персоналу – заявка