Для компаній, які прагнуть до розвитку і довгострокового успіху, постійне дотримання нормативних вимог є обов’язковим. Система комплаєнс , заснована на вимогах стандарту ІSО 37301:2021 “Система управління відповідністю – Вимоги з посібником із застосування”, дає організаціям набір інструментів (політик, процесів та засобів контролю), які дозволяють їм створювати та підтримувати культуру відповідності.

Новий стандарт прийшов на зміну старому ІSO 19600:2014. ISO 37301 встановлює вимоги та надає керівні принципи для створення, розробки, впровадження, оцінки, підтримки та постійного поліпшення системи комплаєнс.

Як правило, для компаній, що впровадили систему комплаєнс, основним документом є Кодекс корпоративної поведінки (англ. Code of conduct), що регламентує норми поведінки співробітників організації при взаємодії з клієнтами, іншими співробітниками, контрагентами, постачальниками, наглядовими органами та іншими третіми особами, з якими стикається той чи інший співробітник у процесі виконання своїх професійних обов’язків та поширюється на такі системи принципи бізнесу, цілісність бізнесу, активи компанії та інше.
Крім Кодексу корпоративної поведінки в організації, можуть бути розроблені/розробляються такі документи як:

• Кодекс корпоративної етики (Code of Ethics)
• Політика прийняття та дарування подарунків (Gift policy)
• Політика повідомлення про порушення (Whistleblowing policy)
• Політика про хабарництво та корупцію (Financial Crime / Fraud Prevention)
• Політика щодо протидії легалізації («відмиванню») доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (Fight against Money Laundering and Terrorist Financing)
• Політика про конфіденційність даних
• Політика конфлікту інтересів (Політика «китайських стін») (Chinese Walls)

Стандарт застосовується до всіх типів організацій незалежно від типу, розміру та характеру діяльності, а також від того, чи належить організація державному, приватному чи некомерційному сектору.

Важливо: після успішного впровадження системи комплаєнс, організації зможуть пройти процедуру сертифікації.