Впровадивши цей стандарт, підприємство не тільки знижує корупційні ризики, а й бере участь у досягненні цілей сталого розвитку, а саме Цілі (ЦСР) 16 «Сприяння побудові миролюбного та відкритого суспільства на користь сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх та створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі установ на всіх рівнях». Сьогодні Україна є епіцентром, куди прямує світова фінансова підтримка. Інвестиції зосереджені на протидію агресору, але вони мають відповідати принципам сталого розвитку. Кожне підприємство вносить свій вклад в досягнення ЦСР.

Продемонструвати свою участь у досягненні ЦСР 16 Ви можете отримавши сертифікат на відповідність стандарту SIC.SDGs:2022 «Сталий розвиток. Вимоги для організацій щодо досягнення цілей сталого розвитку».

Наявність даного сертифікату дозволить підвищити довіру серед зацікавлених сторін, ділового світу і громадськості, отримати конкурентні переваги, в тому числі при проведенні державних закупівель, конкурсів тощо, шляхом імплементації та демонстрації політики сумісності і чесності, підвищити інвестиційну привабливість та конкурентоспроможність.