Впровадження системи менеджменту якості на АТ «Вінницягаз» відповідно до вимог стандарту ISO 9001 «Система менеджменту якості» сприяє поліпшенню як діяльності в цілому, так і внутрішніх процесів організації. Документальним підтвердженням відповідності системи менеджменту якості міжнародним вимогам, є проведення об’єктивної оцінки незалежними аудиторами.

Така оцінка була проведена на підприємстві АТ «Вінницягаз» аудиторами органу сертифікації «Бюро Міжнародної Сертифікації» (Система Міжнародної Сертифікації, System of International Certification).

Керівник групи з аудиту Колесніков Володимир зазначив, що керівництво компанії вважає управління процесами своїм пріоритетним завданням.