Атестація робочих місць є обов’язковою процедурою для підприємств усіх форм власності. Необхідність її проведення передбачена:

  • ст. 29 КЗпП;
  • ст. 13 Закону України від 14.10.1992 р. № 2694-XII «Про охорону праці»;
  • п. 1 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим Постановою КМУ від 01.08.1992р. № 442 (надалі – Порядок № 442);
  • Методичними рекомендаціями щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, що затверджені Постановою Мінпраці від 01.09. 1992р. № 41 (надалі – Рекомендації № 41);
  • державними нормативно-правовими актами про охорону праці (НПАОП)та правилами, нормами, регламентами, положеннями, стандартами, інструкціями та іншими документами, яким надано чинність правових норм, обов’язкових для виконання.
           Експерти Cистеми Міжнародної Сертифікації (Systems of International Certification) разом із службою охорони праці підприємства здійснять необхідні заходи з атестації робочих місць, залучать для проведення спеціальних робіт із дослідження факторів виробничого середовища та трудового процесу відповідні лабораторії та забезпечать належне документування всього процесу атестації.