SIC.COVID-FREE

Система протидії COVID-19

COVID-19 counteraction system – Special requirements for organizations

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Мінімізація ризиків розповсюдження вірусу на підприємстві
 • Керування безперервністю бізнесу в умовах пандемії
 • Підвищення довіри до компанії
 • Демонстрація високого рівня соціальної відповідальності
 • Поінформованість працівників про загальні трудові права під час пандемії
 • Отримання права використовувати знак SIC.COVID-FREE

Актуальна редакція: ред. 1, 2020 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

AS/EN 9100

Системи менеджменту якості – Вимоги до авіаційних, космічних і оборонних організацій

Quality Management Systems – Requirements for Aviation, Space and Defence Organizations

Види діяльності: Аерокосмічна галузь

Переваги:

 • Забезпечення стабільного і високої якості продукції, що поставляється і послуг
 • Підвищення довіри і лояльності замовників, виконання вимог споживачів
 • Оптимізація внутрішніх процесів управління та виробництва
 • Підвищення конкурентоспроможності на зовнішньому і внутрішньому ринках
 • Скорочення ризиків при поставках комплектуючих, сировини та послуг
 • Впровадження внутрішніх механізмом постійного поліпшення, реалізації кращих практик управління, обміну знаннями

Актуальна редакція: 2018 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 14001

Система екологічного менеджменту

Environmental management systems — Requirements with guidance for use

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Зменшення негативного впливу діяльності навколишнє середовище
 • Підвищення екологічної ефективності діяльності підприємства
 • Зменшення утворення відходів та їх переробка
 • Правильний розподіл ресурсів
 • Підвищення рівня відповідності законодавчим і правовим вимогам
 • Відповідність філософії безперервного поліпшення
 • Підвищення продуктивності, що дозволить знизити витрати на ведення бізнесу

Актуальна редакція: ред. 3, 2015 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 15189

Біомедичні лабораторії – Вимоги до якості і компетентності

Medical laboratories — Requirements for quality and competence

Види діяльності: Медичні лабораторії

Переваги:

 • Підвищення якості результатів досліджень і консультацій
 • Підвищення рівня довіри до результатів досліджень
 • Поліпшення якості роботи персоналу
 • підвищення якості освіти та наукових досліджень співробітників
 • Підвищення конкурентоспроможності та динаміки загального розвитку
 • Одноманітність у документообігу

Актуальна редакція: ред. 3, 2012 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 17100

Послуги перекладу

Translation services — Requirements for translation services

Види діяльності: Послуги перекладу

Переваги:

 • Удосконалення функціоналу, знаходити неузгодженості, контролювати бізнес-ризики і поліпшити взаємодії між фахівцями і клієнтурою
 • Високоякісне виконання обов’язків, а ризик помилок і скарг помітно скорочується
 • Підвищення конкурентоспроможності
 • Надання послуг висококваліфікованими спеціалістами, які успішно витримали внутрішнє тестування і будуть діяти згідно з останніми тенденціями ринку

Актуальна редакція:ред. 1, 2015 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 20000

Інформаційні технології – Управління послугами

Information technology — Service management — Part 1: Service management system requirements

Види діяльності: ІТ галузь

Переваги:

 • Забезпечення високої якості і надійності ІТ-сервісів
 • Підвищення ефективності та доданої вартості послуг, що надаються
 • Підвищення довіри з боку клієнтів
 • Зміцнення конкурентних переваг

Актуальна редакція: ред. 3, 2018 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 21001

Освітні організації. Системи менеджменту для освітніх організацій

Educational organizations — Management systems for educational organizations — Requirements with guidance for use

Види діяльності: Освітня галузь

Переваги:

 • Оптимізація робот шкіл або інших освітніх організацій
 •  Поліпшення індивідуального навчання і більш ефективне реагування для всіх учнів, особливо учнів з особливими освітніми потребами та віддалених слухачів
 • Підвищення довіри до організації та поглиблення залученості та участі зацікавлених сторін у процесі роботи постачальника освітніх послуг
 •  Стимулювання поширення передового досвіду та інновацій

Актуальна редакція: ред. 1, 2018 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 22301

Безпека суспільства. Системи управління неперервністю діяльності

Security and resilience — Business continuity management systems — Requirements

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Можливість виявлення, зменшення та управління загрозами для вашої організації
 • Можливість продемонструвати відповідність вимогам клієнтів, нормативним та іншим вимогам
 • Зменшення часу реагування на інциденти і мінімізація загроз
 • Підвищення конкурентоспроможності
 • Підвищення довіри клієнтів і можливість демонстрації стійкості бізнесу
 • Можливість продемонструвати покращений профіль ризику клієнтам, інвесторам і зацікавленим сторонам

Актуальна редакція: ред. 2, 2019 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 27001

Системи менеджменту інформаційної безпеки

Information technology — Security techniques — Information security management systems — Requirements

Види діяльності: Усі

Переваги:

 • Виявлення основних загроз безпеки для існуючих бізнес-процесів
 • Зниження вартості системи безпеки
 • Ефективне управління системою в критичних ситуаціях
 • Інформаційні активи зрозумілі для менеджменту компанії
 • Демонстрація клієнтам і партнерам прихильність до інформаційної безпеки
 •  Міжнародне визнання і підвищення авторитету компанії
 • Планування заходів захисту інформації, адекватних виявленим ризикам інформаційної безпеки

Актуальна редакція: ред. 2, 2013 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 28000

Системи менеджменту безпеки ланцюга постачань

Specification for security management systems for the supply chain

Види діяльності: Логістична галузь

Переваги:

 • Зниження числа порушень безпеки, розміру збитку від порушень безпеки, розкрадань і контрабанди на транспорті
 • Здійснення ефективного контролю і управління ризиками щодо загроз безпеціх
 • Зміцнення іміджу надійного партнера і репутації організації на ринку
 • Оптимізація витрат на підтримання адекватного рівня безпеки ланцюга поставок (або її частини) за рахунок системного використання внутрішніх ресурсів організації, що виділяються на забезпечення безпеки
 • Полегшення отримання статусу відповідності вимогам програм з безпеки національних митних організацій

Актуальна редакція: ред. 2, 2022 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 29993

Освітні послуги в сфері неформальної освіти

Learning services outside formal education — Service requirements

Види діяльності: Освітня галузь

Переваги:

 • Підвищення потенціалу навчальної організації для безперервного надання високоякісних послуг
 • Підвищення ефективності організації
 • Скорочення загальних витрат на проведення навчальних заходів
 • Поліпшення засвоєння знань учасників навчальних програм, тренінгів
 • Підвищення довіри клієнтів
 •  Підвищення престижу і конкурентних переваг

Актуальна редакція: ред. 1, 2017 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 37301

Системи управління відповідністю — Вимоги з керівництвом щодо використання

Compliance management systems — Requirements with guidance for use

Види діяльності: Різні

Переваги:

Конкурентна перевага у державних закупівлях

  • Демонстрація регуляторним органам існування програми відповідності
  • Оптимізація процесів і політик відповідно до вимог відповідності згідно ISO 37301:2021
  • Виконання вимог ділових партнерів, таких як фінансові агентства, багатосторонні організації, клієнти та уряди
  • Поліпшення сприйняття та загальний механізм пильності організації
  • Підвищення обізнаності працівників та третіх сторінПереваги:

  Актуальна редакція: ред. 1, 2021 рік

   

 • Подати заявку на сертифікацію можна тут
ISO 41001

Управління об’єктами. Системи менеджменту. Вимоги з посібником з використання

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Покращення безпеки, здоров’я та благополуччя працівників
 • Підвищена продуктивність
 • Підвищена ефективність і результативність
 • Покращена комунікація
 • Більша узгодженість послуг
 • Визнана довіра

Актуальна редакція: ред. 1, 2018 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 50001

Системи енергетичного менеджменту

Energy management systems — Requirements with guidance for use

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Позитивний імідж організації серед споживачів, громадськості та наглядових органів, як організації демонструє постійне дотримання нормативно-правових вимог у галузі енергоефективності, захисту навколишнього середовища та економії природних ресурсів

   

 • Потенційне отримання податкових переваг і додаткових коштів від продажу квот на викиди парникових газів

   

 • Придбання маркетингового інструменту для залучення більшого числа лояльних споживачів і нових ділових партнерів

   

 • Підвищення інвестиційної привабливості, зважаючи на зниження екологічних ризиків і ризиків, пов’язаних з енергопостачанням і енергоспоживанням

   

 • Підвищення конкурентоспроможності

  Актуальна редакція: ред. 2, 2018 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

SA 8000

Соціальна відповідальність

Social Accountability

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Забезпечення виконання законодавчих вимог у галузі соціальної відповідальності

   

 • Управління ризиками, що виникають в соціальній сфері

   

 • Поліпшення умов праці і як наслідок лояльність працівників, моральний клімат в колективі

   

 • Економічні вигоди від зниження витрат на оплату штрафів за порушення законодавства в галузі соціальної відповідальності

   

 • Підвищення іміджу компанії, бренду
  залучити нові інвестиції в якості соціально-орієнтованої компанії

   

 • Отримання доступу на ринки, вимогою для вступу в які є міжнародно-визнана система соціальної відповідальності

   

 • Отримання переваги при участі в державних проектах

Актуальна редакція: ред. 3, 2014 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

NATIS

НАТУРАЛЬНИЙ ПРОДУКТ-
Виробництво, маркування і збут

NATURAL PRODUCT –
Production, marking and marketing – Requirements

Види діяльності: Виробництво харчових продуктів

Переваги:

Дозволить виробникам зберігати чистоту натуральних сільськогосподарських продуктів і забезпечить впевненість споживачів у тому, що продукція:

 • Не вироблена із сировини штучного походження
 • Не містить інгредієнтів, вироблених із сировини штучного походження
 • Не містить штучних барвників, штучних ароматизаторів, штучних консервантів, штучних стабілізаторів, штучних харчових добавок, штучних підсолоджувачів
 • Або виготовлено із сировини в результаті фізичних і/або ферментативних і/або мікробіологічних процесів переробки, в тому числі із застосуванням pH-регулювання біологічним методом
 • Продукт або інгредієнт вироблено без застосування методів генної інженерії

Актуальна редакція: ред. 2, 2019 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 9001

Системи менеджменту якості

Quality management systems — Requirements

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Забезпечення економічної стійкості організації на існуючому ринку і можливість виходу на нові ринки збуту
 • Чітке вибудовування бізнес-процесів ефективний розподіл внутрішніх ресурсів, відповідальності і повноважень персоналу в рамках існуючої системи менеджменту
 • Підвищення якості продукції/послуг, а також комерційної цінності з точки зору більшої довіри з боку споживачів, і як наслідок, збільшення обсягу продажів
 • Зниження ймовірності ризиків і пов’язаних з ними майнових, людських втрат, обсягів штрафів і платежів компанії
 • Підвищення іміджу організації, яка демонструє прихильність до вимог міжнародних стандартів, найкращих практик та якості продукції, а також дотримання застосовних законодавчих і регулюючих вимог
 • Додаткова перевага при участі в тендерах

Актуальна редакція: ред. 5, 2015 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 13485

Системи менеджменту якості для виробників медичних виробів

Medical devices. Quality management systems — Requirements for regulatory purposes

Види діяльності: Фармацевтична галузь

Переваги:

 • Можливість експорту багатьох медичних виробів в країни ЄС
 • Забезпечення економічної стійкості організації на існуючому ринку виробників медичних виробів і можливість виходу на нові ринки збуту
 • Чітке вибудовування бізнес-процесів організації, ефективний розподіл внутрішніх ресурсів, відповідальності і повноважень персоналу в рамках існуючої системи менеджменту
 • Підвищення якості продукції, а також її комерційної цінності з точки зору більшої довіри з боку споживачів, і як наслідок, збільшення обсягу продажів
 • Підвищення іміджу організації, яка демонструє прихильність до вимог міжнародних стандартів, найкращих практик та якості продукції, а також дотримання застосовних законодавчих і регулюючих вимог
 • Додаткова перевага при участі в тендерах

Актуальна редакція: ред. 5, 2016 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 14785

Офіси туристичної інформації – Інформація для туристів і послуги рецепції

Tourist information offices – Tourist information and reception services – Requirements

Види діяльності: Туристична галузь (туристичні офіси)

Переваги:

 • Створення сприятливого іміджу та бренду турістичного офіси, що
  демонструють прихильність вимогам міжнародних стандартів
 • Позіціювання як соціально-відповідального суб’єкта туристичного бізнесу
 • Підвищення рівня ефективності управління
 • Можливість нарощування потенціалу, створення і впровадження
  прогресивних технологій обслуговування

Актуальна редакція: ред. 1, 2014 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

EN 15224

Послуги в галузі охорони здоров’я. Системи менеджменту якості

Quality management systems. EN ISO 9001:2015 for healthcare

Види діяльності: Галузь охорони здоров’я

Переваги:

 • Забезпечення планування та контролю за медичними послугами
 • Процеси і управління зменшують похибки і зменшують витрати
 • Забезпечення контролю і управління ризиками в медичних службах
 • Привабливість в аспекті оздоровчого туризму

Актуальна редакція: 2016 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 18788

Система менеджменту операцій щодо забезпечення особистої безпеки

Management system for private security operations — Requirements with guidance for use

Види діяльності: Охоронна компанія

Переваги:

• Привертає довіру і допомагає захистити вашу репутацію

• Збільшує ймовірність операційного успіху

• Забезпечує гарантії для клієнтів, урядів і спільнот

• Демонструє відповідальність перед законом і повагу прав людини

• Являє послідовні і всеосяжні засоби демонстрації ефективного корпоративного управління від рівня ради директорів до фізичної доставки

Актуальна редакція: ред. 9, 2015

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 20121

Системи менеджменту стійкості подій

Event sustainability management systems — Requirements with guidance for use

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Можливість визначення шляхів вдосконалення процесів планування і проведення заходів
 • Можливість забезпечення високої ефективності і результативності роботи
 • Можливість розподілу ролей і обов’язків персоналу, підрядників і постачальників
 • Можливість скорочення витрат за допомогою оптимізації енергоспоживання та утилізації відходів

Актуальна редакція: ред. 1, 2012 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 20252

Аналіз ринкового потенціалу нового продукту, виявлення думок і соціологічні дослідження, включаючи підготовку висновків за підсумками обробки інформації та аналіз даних

Market, opinion and social research, including insights and data analytics — Vocabulary and service requirements

Види діяльності: Маркетинг

Переваги:

 • Сучасна підготовка і передача дослідних даних, гарантуючи високу якість послуг
 • Підвищення ефективності в частині оперативного управління і здійснення контролю
  дослідних процесів
 • Зменшення помилки і передумов для проведення повторних досліджень
 • Підвищення репутації постачальників і кінцевих користувачів дослідних даних, забезпечуючи їм конкурентну перевагу.

Актуальна редакція: ред. 3, 2019 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 22000

Системи менеджменту безпечності харчових продуктів

Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain

Види діяльності: Харчова галузь

Переваги:

 • Попереджуючий спосіб боротьби з виявленням небезпек шляхом розробки і використання відповідних заходів
 • Запобігання небезпек, а не реагування на виникаючі загрози після їх настання
 • Визнання компаніями, що входять до всесвітньої ланцюг поставок харчових продуктів
 • Можливість розробки ефективної системи менеджменту харчової безпеки на основі вже існуючих санітарно-гігієнічних програм і планів виробничого контролю
 • Зниження кількості помилок в роботі співробітників завдяки підвищенню рівня їх підготовки
 • Отримання тендерних конкурентних переваг
 • Поліпшення довіри покупців до товарів.

Актуальна редакція: ред. 2, 2018 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 22716

Косметика – Належна виробнича практика (GMP)

Cosmetics — Good Manufacturing Practices (GMP) — Guidelines on Good Manufacturing Practices

Види діяльності: Виробництво, зберігання та транспортування косметичних засобів

Переваги:

 • Збільшення ринку збуту в країнах Євросоюзу
 • Перевага організації перед іншими постачальниками за участю в тендерах
 • Гарантія споживачеві, що поставляється продукція вироблена відповідно до рецептури, не включає чужорідних компонентів, а упаковка та маркування відповідають вимогам, всі заявлені властивості зберігаються в рамках всього терміну придатності готової продукції
 • Застава економічної стабільності організації в своєму сегменті ринку
 • Зростання якості продукту і параметрів його безпеки
 • Результативне ведення процесів на підприємстві, ефективний розподіл обов’язків між співробітниками і поділ внутрішніх засобів.

Актуальна редакція: ред. 1, 2017 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 29001

Системи менеджменту якості в нафтогазовій і нафтохімічній промисловості

Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Sector-specific quality management systems — Requirements for product and service supply organizations

Види діяльності: Нафтогазова й нафтохімічна промисловість

Переваги:

 • Гарантія якості продукції та послуг на підприємствах нафтохімічної і газової галузей
 • Лояльність до підприємства з боку клієнтів, партнерів і контролюючих органів
 • Високий рівень привабливості компанії для діючих і потенційних акціонерів і інвесторів
 • Конкурентна перевага на внутрішніх і міжнародних ринках
 • Перевага в тендерах і аукціонах
 • Мінімізація відсотка браку, підвищення середньої якості сировини і продукції
 • Планування заходів захисту інформації, адекватних виявленим ризикам інформаційної безпеки

Актуальна редакція: ред. 2, 2013 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 37001

Системи менеджменту протидії корупції

Anti-bribery management systems – Requirements with guidanc

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Зниження корупційних ризиків шляхом впровадження процедур і процесів для успішної боротьби з корупцією (запобігання ризикам, управління інцидентами)
 • Отримання конкурентної переваги, шляхом імплементації та демонстрації політики сумлінності і чесності
 • Захист від серйозних фінансових штрафів, збитків репутації та іміджу організації шляхом дотримання міжнародних норм і національних законів по боротьбі з корупцією
 • Підвищення репутації своєї організації і довіри серед зацікавлених сторін, ділового світу і громадськості
 • Формування і розвиток корпоративної культури, заснованої на чесності, прозорості, відкритості та злагоді

Актуальна редакція: ред. 1, 2016 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 39001

Система менеджменту безпеки дорожнього руху

Road traffic safety (RTS) management systems — Requirements with guidance for use

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Організаційна прихильність безпеки дорожнього руху

   

 • Зниження дорожньо-транспортних пригод

   

 • Зниження витрат при невеликих інцидентів

   

 • Знижки на страхові внески

   

 • Отримання конкурентної переваги

   

 • Підвищення ефективності систем управління безпекою дорожнього руху

   

 • Забезпечення надійності клієнтів

  Актуальна редакція: ред. 1, 2012 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 45001

Системи менеджменту охорони здоров’я і безпеки праці

Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Репутація безпечного місця роботи

   

 • Лояльність трудової інспекції та інших контролюючих органів

   

 • Зниження витрат на виправлення наслідків непередбачених виробничих інцидентів за участю співробітників і третіх осіб

   

 • Скорочення часу простою і витрат через зупинок виробництва

   

 • Зниження витрат на страхові внески

   

 • Зменшення плинності кадрів та підвищення ККД співробітників

   

 • Лояльність ділових партнерів, інвесторів і клієнтів, в тому числі зарубіжних.

Актуальна редакція: ред. 1, 2018 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 55001

Управління активами — Системи менеджменту — Вимоги

Asset management — Management systems — Requirements

Види діяльності: Різні
Переваги:

 • Зменшити фінансові втрати
 • Поліпшення фінансових показників
 • Поліпшення прийняття рішень на основі ризиків
 • Підвищуйте найкращу репутацію
 • Ефективне короткострокове та довгострокове управління подіями, витратами та продуктивністю
 • Підвищення задоволеності клієнтів
  Отримайте конкурентну перевагу
 • Підвищення прозорості бізнесу
 • Підтримка зростання бізнесу
 • Підвищення ефективності та результативності у досягненні бізнес-організаційних цілей
 • Продемонструвати зацікавленим сторонам соціальну відповідальність та ділову етику організації

Актуальна редакція: ред. 1, 2014

Подати заявку на сертифікацію можна тут

COSMIC

Органічна і натуральна косметика -Виробництво, маркування і збут

COSMETICS ORGANIC AND NATURAL –
Production, marking and marketing – Requirements

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Позитивний імідж організації серед споживачів, громадськості та наглядових органів, як організації демонструє постійне дотримання нормативно-правових вимог у галузі енергоефективності, захисту навколишнього середовища та економії природних ресурсів 
 • Потенційне отримання податкових переваг і додаткових коштів від продажу квот на викиди парникових газів 
 • Придбання маркетингового інструменту для залучення більшого числа лояльних споживачів і нових ділових партнерів 
 • Підвищення інвестиційної привабливості, зважаючи на зниження екологічних ризиків і ризиків, пов’язаних з енергопостачанням і енергоспоживанням 
 • Підвищення конкурентоспроможностіАктуальна редакція: ред. 2, 2018 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

Добровільна сертифікація продукції

 

Види діяльності: Виробництво будь-яких товарів

Переваги:

 • Сертифікація продукції в рамках міжнародних систем, зокрема System of International Certification (SIC), дозволяє підприємству випускати продукцію, яка буде визнана в рамках світового співтовариства.

Подати заявку на сертифікацію можна тут

SIC.COVID-FREE

Система протидії COVID-19

COVID-19 counteraction system – Special requirements for organizations

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Мінімізація ризиків розповсюдження вірусу на підприємстві
 • Керування безперервністю бізнесу в умовах пандемії
 • Підвищення довіри до компанії
 • Демонстрація високого рівня соціальної відповідальності
 • Поінформованість працівників про загальні трудові права під час пандемії
 • Отримання права використовувати знак SIC.COVID-FREE

Актуальна редакція: ред. 1, 2020 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 9001

Системи менеджменту якості

Quality management systems — Requirements

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Забезпечення економічної стійкості організації на існуючому ринку і можливість виходу на нові ринки збуту
 • Чітке вибудовування бізнес-процесів ефективний розподіл внутрішніх ресурсів, відповідальності і повноважень персоналу в рамках існуючої системи менеджменту
 • Підвищення якості продукції/послуг, а також комерційної цінності з точки зору більшої довіри з боку споживачів, і як наслідок, збільшення обсягу продажів
 • Зниження ймовірності ризиків і пов’язаних з ними майнових, людських втрат, обсягів штрафів і платежів компанії
 • Підвищення іміджу організації, яка демонструє прихильність до вимог міжнародних стандартів, найкращих практик та якості продукції, а також дотримання застосовних законодавчих і регулюючих вимог
 • Додаткова перевага при участі в тендерах

Актуальна редакція: ред. 5, 2015 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

AS/EN 9100

Системи менеджменту якості – Вимоги до авіаційних, космічних і оборонних організацій

Quality Management Systems – Requirements for Aviation, Space and Defence Organizations

Види діяльності: Аерокосмічна галузь

Переваги:

 • Забезпечення стабільного і високої якості продукції, що поставляється і послуг
 • Підвищення довіри і лояльності замовників, виконання вимог споживачів
 • Оптимізація внутрішніх процесів управління та виробництва
 • Підвищення конкурентоспроможності на зовнішньому і внутрішньому ринках
 • Скорочення ризиків при поставках комплектуючих, сировини та послуг
 • Впровадження внутрішніх механізмом постійного поліпшення, реалізації кращих практик управління, обміну знаннями

Актуальна редакція: 2018 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 13485

Системи менеджменту якості для виробників медичних виробів

Medical devices. Quality management systems — Requirements for regulatory purposes

Види діяльності: Фармацевтична галузь

Переваги:

 • Можливість експорту багатьох медичних виробів в країни ЄС
 • Забезпечення економічної стійкості організації на існуючому ринку виробників медичних виробів і можливість виходу на нові ринки збуту
 • Чітке вибудовування бізнес-процесів організації, ефективний розподіл внутрішніх ресурсів, відповідальності і повноважень персоналу в рамках існуючої системи менеджменту
 • Підвищення якості продукції, а також її комерційної цінності з точки зору більшої довіри з боку споживачів, і як наслідок, збільшення обсягу продажів
 • Підвищення іміджу організації, яка демонструє прихильність до вимог міжнародних стандартів, найкращих практик та якості продукції, а також дотримання застосовних законодавчих і регулюючих вимог
 • Додаткова перевага при участі в тендерах

Актуальна редакція: ред. 5, 2016 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 14001

Система екологічного менеджменту

Environmental management systems — Requirements with guidance for use

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Зменшення негативного впливу діяльності навколишнє середовище
 • Підвищення екологічної ефективності діяльності підприємства
 • Зменшення утворення відходів та їх переробка
 • Правильний розподіл ресурсів
 • Підвищення рівня відповідності законодавчим і правовим вимогам
 • Відповідність філософії безперервного поліпшення
 • Підвищення продуктивності, що дозволить знизити витрати на ведення бізнесу

Актуальна редакція: ред. 3, 2015 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 14785

Офіси туристичної інформації – Інформація для туристів і послуги рецепції

Tourist information offices – Tourist information and reception services – Requirements

Види діяльності: Туристична галузь (туристичні офіси)

Переваги:

 • Створення сприятливого іміджу та бренду турістичного офіси, що
  демонструють прихильність вимогам міжнародних стандартів
 • Позіціювання як соціально-відповідального суб’єкта туристичного бізнесу
 • Підвищення рівня ефективності управління
 • Можливість нарощування потенціалу, створення і впровадження
  прогресивних технологій обслуговування

Актуальна редакція: ред. 1, 2014 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 15189

Біомедичні лабораторії – Вимоги до якості і компетентності

Medical laboratories — Requirements for quality and competence

Види діяльності: Медичні лабораторії

Переваги:

 • Підвищення якості результатів досліджень і консультацій
 • Підвищення рівня довіри до результатів досліджень
 • Поліпшення якості роботи персоналу
 • підвищення якості освіти та наукових досліджень співробітників
 • Підвищення конкурентоспроможності та динаміки загального розвитку
 • Одноманітність у документообігу

Актуальна редакція: ред. 3, 2012 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

EN 15224

Послуги в галузі охорони здоров’я. Системи менеджменту якості

Quality management systems. EN ISO 9001:2015 for healthcare

Види діяльності: Галузь охорони здоров’я

Переваги:

 • Забезпечення планування та контролю за медичними послугами
 • Процеси і управління зменшують похибки і зменшують витрати
 • Забезпечення контролю і управління ризиками в медичних службах
 • Привабливість в аспекті оздоровчого туризму

Актуальна редакція: 2016 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 17100

Послуги перекладу

Translation services — Requirements for translation services

Види діяльності: Послуги перекладу

Переваги:

 • Удосконалення функціоналу, знаходити неузгодженості, контролювати бізнес-ризики і поліпшити взаємодії між фахівцями і клієнтурою
 • Високоякісне виконання обов’язків, а ризик помилок і скарг помітно скорочується
 • Підвищення конкурентоспроможності
 • Надання послуг висококваліфікованими спеціалістами, які успішно витримали внутрішнє тестування і будуть діяти згідно з останніми тенденціями ринку

Актуальна редакція:ред. 1, 2015 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 20000

Інформаційні технології – Управління послугами

Information technology — Service management — Part 1: Service management system requirements

Види діяльності: ІТ галузь

Переваги:

 • Забезпечення високої якості і надійності ІТ-сервісів
 • Підвищення ефективності та доданої вартості послуг, що надаються
 • Підвищення довіри з боку клієнтів
 • Зміцнення конкурентних переваг

Актуальна редакція: ред. 3, 2018 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 20121

Системи менеджменту стійкості подій

Event sustainability management systems — Requirements with guidance for use

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Можливість визначення шляхів вдосконалення процесів планування і проведення заходів
 • Можливість забезпечення високої ефективності і результативності роботи
 • Можливість розподілу ролей і обов’язків персоналу, підрядників і постачальників
 • Можливість скорочення витрат за допомогою оптимізації енергоспоживання та утилізації відходів

Актуальна редакція: ред. 1, 2012 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 20252

Аналіз ринкового потенціалу нового продукту, виявлення думок і соціологічні дослідження, включаючи підготовку висновків за підсумками обробки інформації та аналіз даних

Market, opinion and social research, including insights and data analytics — Vocabulary and service requirements

Види діяльності: Маркетинг

Переваги:

 • Сучасна підготовка і передача дослідних даних, гарантуючи високу якість послуг
 • Підвищення ефективності в частині оперативного управління і здійснення контролю
  дослідних процесів
 • Зменшення помилки і передумов для проведення повторних досліджень
 • Підвищення репутації постачальників і кінцевих користувачів дослідних даних, забезпечуючи їм конкурентну перевагу.

Актуальна редакція: ред. 3, 2019 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 21001

Освітні організації. Системи менеджменту для освітніх організацій

Educational organizations — Management systems for educational organizations — Requirements with guidance for use

Види діяльності: Освітня галузь

Переваги:

 • Оптимізація робот шкіл або інших освітніх організацій
 •  Поліпшення індивідуального навчання і більш ефективне реагування для всіх учнів, особливо учнів з особливими освітніми потребами та віддалених слухачів
 • Підвищення довіри до організації та поглиблення залученості та участі зацікавлених сторін у процесі роботи постачальника освітніх послуг
 •  Стимулювання поширення передового досвіду та інновацій

Актуальна редакція: ред. 1, 2018 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 22000

Системи менеджменту безпечності харчових продуктів

Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain

Види діяльності: Харчова галузь

Переваги:

 • Попереджуючий спосіб боротьби з виявленням небезпек шляхом розробки і використання відповідних заходів
 • Запобігання небезпек, а не реагування на виникаючі загрози після їх настання
 • Визнання компаніями, що входять до всесвітньої ланцюг поставок харчових продуктів
 • Можливість розробки ефективної системи менеджменту харчової безпеки на основі вже існуючих санітарно-гігієнічних програм і планів виробничого контролю
 • Зниження кількості помилок в роботі співробітників завдяки підвищенню рівня їх підготовки
 • Отримання тендерних конкурентних переваг
 • Поліпшення довіри покупців до товарів.

Актуальна редакція: ред. 2, 2018 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 22301

Безпека суспільства. Системи управління неперервністю діяльності

Security and resilience — Business continuity management systems — Requirements

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Можливість виявлення, зменшення та управління загрозами для вашої організації
 • Можливість продемонструвати відповідність вимогам клієнтів, нормативним та іншим вимогам
 • Зменшення часу реагування на інциденти і мінімізація загроз
 • Підвищення конкурентоспроможності
 • Підвищення довіри клієнтів і можливість демонстрації стійкості бізнесу
 • Можливість продемонструвати покращений профіль ризику клієнтам, інвесторам і зацікавленим сторонам

Актуальна редакція: ред. 2, 2019 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 22716

Косметика – Належна виробнича практика (GMP)

Cosmetics — Good Manufacturing Practices (GMP) — Guidelines on Good Manufacturing Practices

Види діяльності: Виробництво, зберігання та транспортування косметичних засобів

Переваги:

 • Збільшення ринку збуту в країнах Євросоюзу
 • Перевага організації перед іншими постачальниками за участю в тендерах
 • Гарантія споживачеві, що поставляється продукція вироблена відповідно до рецептури, не включає чужорідних компонентів, а упаковка та маркування відповідають вимогам, всі заявлені властивості зберігаються в рамках всього терміну придатності готової продукції
 • Застава економічної стабільності організації в своєму сегменті ринку
 • Зростання якості продукту і параметрів його безпеки
 • Результативне ведення процесів на підприємстві, ефективний розподіл обов’язків між співробітниками і поділ внутрішніх засобів.

Актуальна редакція: ред. 1, 2017 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 27001

Системи менеджменту інформаційної безпеки

Information technology — Security techniques — Information security management systems — Requirements

Види діяльності: Усі

Переваги:

 • Виявлення основних загроз безпеки для існуючих бізнес-процесів
 • Зниження вартості системи безпеки
 • Ефективне управління системою в критичних ситуаціях
 • Інформаційні активи зрозумілі для менеджменту компанії
 • Демонстрація клієнтам і партнерам прихильність до інформаційної безпеки
 •  Міжнародне визнання і підвищення авторитету компанії
 • Планування заходів захисту інформації, адекватних виявленим ризикам інформаційної безпеки

Актуальна редакція: ред. 2, 2013 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 28000

Системи менеджменту безпеки ланцюга постачань

Specification for security management systems for the supply chain

Види діяльності: Логістична галузь

Переваги:

 • Зниження числа порушень безпеки, розміру збитку від порушень безпеки, розкрадань і контрабанди на транспорті
 • Здійснення ефективного контролю і управління ризиками щодо загроз безпеціх
 • Зміцнення іміджу надійного партнера і репутації організації на ринку
 • Оптимізація витрат на підтримання адекватного рівня безпеки ланцюга поставок (або її частини) за рахунок системного використання внутрішніх ресурсів організації, що виділяються на забезпечення безпеки
 • Полегшення отримання статусу відповідності вимогам програм з безпеки національних митних організацій

Актуальна редакція: ред. 2, 2022 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 29001

Системи менеджменту якості в нафтогазовій і нафтохімічній промисловості

Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Sector-specific quality management systems — Requirements for product and service supply organizations

Види діяльності: Нафтогазова й нафтохімічна промисловість

Переваги:

 • Гарантія якості продукції та послуг на підприємствах нафтохімічної і газової галузей
 • Лояльність до підприємства з боку клієнтів, партнерів і контролюючих органів
 • Високий рівень привабливості компанії для діючих і потенційних акціонерів і інвесторів
 • Конкурентна перевага на внутрішніх і міжнародних ринках
 • Перевага в тендерах і аукціонах
 • Мінімізація відсотка браку, підвищення середньої якості сировини і продукції
 • Планування заходів захисту інформації, адекватних виявленим ризикам інформаційної безпеки

Актуальна редакція: ред. 2, 2013 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 29993

Освітні послуги в сфері неформальної освіти

Learning services outside formal education — Service requirements

Види діяльності: Освітня галузь

Переваги:

 • Підвищення потенціалу навчальної організації для безперервного надання високоякісних послуг
 • Підвищення ефективності організації
 • Скорочення загальних витрат на проведення навчальних заходів
 • Поліпшення засвоєння знань учасників навчальних програм, тренінгів
 • Підвищення довіри клієнтів
 •  Підвищення престижу і конкурентних переваг

Актуальна редакція: ред. 1, 2017 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 37001

Системи менеджменту протидії корупції

Anti-bribery management systems – Requirements with guidanc

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Зниження корупційних ризиків шляхом впровадження процедур і процесів для успішної боротьби з корупцією (запобігання ризикам, управління інцидентами)
 • Отримання конкурентної переваги, шляхом імплементації та демонстрації політики сумлінності і чесності
 • Захист від серйозних фінансових штрафів, збитків репутації та іміджу організації шляхом дотримання міжнародних норм і національних законів по боротьбі з корупцією
 • Підвищення репутації своєї організації і довіри серед зацікавлених сторін, ділового світу і громадськості
 • Формування і розвиток корпоративної культури, заснованої на чесності, прозорості, відкритості та злагоді

Актуальна редакція: ред. 1, 2016 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 37301

Системи управління відповідністю — Вимоги з керівництвом щодо використання

Compliance management systems — Requirements with guidance for use

Види діяльності: Різні

Переваги:

Конкурентна перевага у державних закупівлях

  • Демонстрація регуляторним органам існування програми відповідності
  • Оптимізація процесів і політик відповідно до вимог відповідності згідно ISO 37301:2021
  • Виконання вимог ділових партнерів, таких як фінансові агентства, багатосторонні організації, клієнти та уряди
  • Поліпшення сприйняття та загальний механізм пильності організації
  • Підвищення обізнаності працівників та третіх сторін

   Переваги:

  Актуальна редакція: ред. 1, 2021 рік

  тут

ISO 39001

Система менеджменту безпеки дорожнього руху

Road traffic safety (RTS) management systems — Requirements with guidance for use

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Організаційна прихильність безпеки дорожнього руху

   

 • Зниження дорожньо-транспортних пригод

   

 • Зниження витрат при невеликих інцидентів

   

 • Знижки на страхові внески

   

 • Отримання конкурентної переваги

   

 • Підвищення ефективності систем управління безпекою дорожнього руху

   

 • Забезпечення надійності клієнтів

  Актуальна редакція: ред. 1, 2012 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 41001

Управління об’єктами. Системи менеджменту. Вимоги з посібником з використання

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Покращення безпеки, здоров’я та благополуччя працівників
 • Підвищена продуктивність
 • Підвищена ефективність і результативність
 • Покращена комунікація
 • Більша узгодженість послуг
 • Визнана довіра

Актуальна редакція: ред. 1, 2018 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 45001

Системи менеджменту охорони здоров’я і безпеки праці

Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Репутація безпечного місця роботи

   

 • Лояльність трудової інспекції та інших контролюючих органів

   

 • Зниження витрат на виправлення наслідків непередбачених виробничих інцидентів за участю співробітників і третіх осіб

   

 • Скорочення часу простою і витрат через зупинок виробництва

   

 • Зниження витрат на страхові внески

   

 • Зменшення плинності кадрів та підвищення ККД співробітників

   

 • Лояльність ділових партнерів, інвесторів і клієнтів, в тому числі зарубіжних.

Актуальна редакція: ред. 1, 2018 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

ISO 50001

Системи енергетичного менеджменту

Energy management systems — Requirements with guidance for use

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Позитивний імідж організації серед споживачів, громадськості та наглядових органів, як організації демонструє постійне дотримання нормативно-правових вимог у галузі енергоефективності, захисту навколишнього середовища та економії природних ресурсів

   

 • Потенційне отримання податкових переваг і додаткових коштів від продажу квот на викиди парникових газів

   

 • Придбання маркетингового інструменту для залучення більшого числа лояльних споживачів і нових ділових партнерів

   

 • Підвищення інвестиційної привабливості, зважаючи на зниження екологічних ризиків і ризиків, пов’язаних з енергопостачанням і енергоспоживанням

   

 • Підвищення конкурентоспроможності

  Актуальна редакція: ред. 2, 2018 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

SA 8000

Соціальна відповідальність

Social Accountability

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Забезпечення виконання законодавчих вимог у галузі соціальної відповідальності

   

 • Управління ризиками, що виникають в соціальній сфері

   

 • Поліпшення умов праці і як наслідок лояльність працівників, моральний клімат в колективі

   

 • Економічні вигоди від зниження витрат на оплату штрафів за порушення законодавства в галузі соціальної відповідальності

   

 • Підвищення іміджу компанії, бренду
  залучити нові інвестиції в якості соціально-орієнтованої компанії

   

 • Отримання доступу на ринки, вимогою для вступу в які є міжнародно-визнана система соціальної відповідальності

   

 • Отримання переваги при участі в державних проектах

Актуальна редакція: ред. 3, 2014 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

NATIS

НАТУРАЛЬНИЙ ПРОДУКТ-
Виробництво, маркування і збут

NATURAL PRODUCT –
Production, marking and marketing – Requirements

Види діяльності: Виробництво харчових продуктів

Переваги:

Дозволить виробникам зберігати чистоту натуральних сільськогосподарських продуктів і забезпечить впевненість споживачів у тому, що продукція:

    Не вироблена із сировини штучного походження 

 • Не містить інгредієнтів, вироблених із сировини штучного походження 
 • Не містить штучних барвників, штучних ароматизаторів, штучних консервантів, штучних стабілізаторів, штучних харчових добавок, штучних підсолоджувачів 
 • Або виготовлено із сировини в результаті фізичних і/або ферментативних і/або мікробіологічних процесів переробки, в тому числі із застосуванням pH-регулювання біологічним методом 
 • Продукт або інгредієнт вироблено без застосування методів генної інженерії

Актуальна редакція: ред. 2, 2019 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

COSMIC

Органічна і натуральна косметика -Виробництво, маркування і збут

COSMETICS ORGANIC AND NATURAL –
Production, marking and marketing – Requirements

Види діяльності: Різні

Переваги:

 • Позитивний імідж організації серед споживачів, громадськості та наглядових органів, як організації демонструє постійне дотримання нормативно-правових вимог у галузі енергоефективності, захисту навколишнього середовища та економії природних ресурсів 
 • Потенційне отримання податкових переваг і додаткових коштів від продажу квот на викиди парникових газів 
 • Придбання маркетингового інструменту для залучення більшого числа лояльних споживачів і нових ділових партнерів 
 • Підвищення інвестиційної привабливості, зважаючи на зниження екологічних ризиків і ризиків, пов’язаних з енергопостачанням і енергоспоживанням 
 • Підвищення конкурентоспроможностіАктуальна редакція: ред. 2, 2018 рік

Подати заявку на сертифікацію можна тут

Добровільна сертифікація продукції

 

Види діяльності: Виробництво будь-яких товарів

Переваги:

 • Сертифікація продукції в рамках міжнародних систем, зокрема System of International Certification (SIC), дозволяє підприємству випускати продукцію, яка буде визнана в рамках світового співтовариства.

Подати заявку на сертифікацію можна тут