сталий розвиток

 

 Цілі сталого розвитку

 

 

 

 

 

 

Політика у сфері сталого розвитку

Політика у сфері сталого розвитку нерозривно пов’язана з Кодексом етики (SIC-N-10:20), в якому викладено основні принципи роботи нотифікованих органів, включаючи принципи, встановлені ISO/IEC 17021, а також неприйнятність расизму, шовінізму, націоналізму та релігійної нетерпимість.

Порядок денний прагне змінити вектор розвитку та направити його на ліквідацію крайньої бідності, досягнення сталого та всеосяжного розвитку, заснованого на правах людини. Для досягнення цілей сталого розвитку (ЦСР) потрібна активна участь всього суспільства, включаючи бізнес та промисловість.

Учасники Системи Міжнародної Сертифікації SIC сприяють досягненню ЦСР шляхом розробки та реалізації відповідних заходів

Підтримуючи концепцію сталого розвитку як «всесвітню модель майбутнього цивілізації», технічним комітетом TC SIC було розроблено стандарт SIC.SDGs:2022 «Сталий розвиток. Вимоги для організацій щодо досягнення цілей сталого розвитку». Стандарт містить конкретні вимоги до організацій щодо досягнення ЦСР. Слід наголосити, що кожна організація має визначити свої пріоритетні цілі з 17 цілей сталого розвитку, беручи до уваги специфіку своєї діяльності, а також національні особливості та географічне розташування.

Цей стандарт покликаний популяризувати концепцію сталого розвитку та сприяти розробці та впровадженню заходів щодо досягнення цілей сталого розвитку організаціями.

Підтвердіть назву старту

6 + 3 =

Оскільки на сьогоднішній день у багатьох сферах діяльності реалізація цих цілей ще не набула необхідних темпів і масштабів, метою розробки цього стандарту є залучення представників бізнес-спільнот і підприємців до розробки та впровадження заходів для досягнення ЦСР, популяризувати концепцію сталого розвитку.

Реалізація цілей сталого розвитку підвищує соціальну, економічну та екологічну відповідальність Системи Міжнародної Сертифікації SIC, її членів і суспільства в цілому.

Якість життя – в наших руках!