Проблема корупції у сфері освіти та один з механізмів її вирішення

Проблема корупції у сфері освіти та один з механізмів її вирішення

Корупція в освітньої галузі наносить величезну шкоду нашій країні. Даний вид корупції є надзвичайно небезпечним тому, що освітня система щорічно поповнює ринок праці сотнями тисяч дипломованих фахівців, реальний рівень знань, навичок та умінь яких може бути суттєво...