Стандарт НАТО AQAP 2110 є частиною серії стандартів асоціації NATO AQAP (Allied Quality Assurance Publications), які розроблені для забезпечення високих стандартів якості в оборонній промисловості. Цей стандарт визначає вимоги до систем якості, які дозволяють організаціям ефективно управляти якістю продукції та послуг.

Бюро Міжнародної Сертифікації, яке є частиною партнерства Система Міжнародної Сертифікації (SIC), проводить сертифікаційні аудити підприємств, щоб забезпечити їх відповідність вимогам AQAP 2110.

Основні Аспекти Сертифікації:

Формування Планів Якості:

Організації розробляють плани якості, що включають стратегії, методи та критерії забезпечення якості продукції та послуг.

Управління Конфігурацією:

Створюється план управління конфігурацією, що описує процеси ідентифікації, контролю, аудиту та документування конфігурації продуктів.

Управління Ризиками:

Розробка та впровадження плану управління ризиками, що включає ідентифікацію, оцінку, моніторинг ризиків, асоційованих з виробництвом та доставкою продукції.

Процес Сертифікації:

Під час сертифікаційного аудиту особлива увага приділяється аналізу вищезгаданих аспектів управління якістю. Бюро Міжнародної Сертифікації оцінює ефективність впроваджених систем та процесів, виявляє потенційні відхилення та видає рекомендації щодо покращення.

Важливість Сертифікації:

Сертифікація за стандартом AQAP 2110 важлива для підприємств оборонної галузі, оскільки вона демонструє здатність організації відповідати високим міжнародним стандартам якості. Відповідність цьому стандарту може відкрити нові можливості на ринках, де вимоги до якості є критично важливими.

Отримання сертифікації AQAP 2110 через Бюро Міжнародної Сертифікації підкреслює зобов’язання організації до відмінності в області якості, безпеки та надійності своїх продуктів та послуг, що, в свою чергу, зміцнює довіру клієнтів та партнерів.