Стандарт ISO 14031 стосується оцінювання екологічної ефективності організацій, фокусується на внутрішніх та зовнішніх інтересах стейкхолдерів. Основна мета цього стандарту — допомогти організаціям в оцінюванні своїх екологічних показників.

Для кого:

  • Організації всіх типів та розмірів: Великі, середні та малі підприємства можуть використовувати цей стандарт для покращення своїх екологічних показників.
  • Урядові Органи: Можуть використовувати цей стандарт для розробки політики, норм та регулювань.
  • Стейкхолдери: Зацікавлені сторони можуть використовувати стандарт для оцінювання екологічної ефективності організацій.

ISO 14031 фокусується на:

  • Екологічних показниках ефективності (EEI): щоб оцінити екологічну ефективність продуктів, систем та процесів організації.
  • Моніторингу та звітності: за допомогою оцінки екологічних показників.
  • Зацікавлених сторін: для покращення екологічної ефективності та взаємодії зі стейкхолдерами.

Переваги:

  • Покращення Екологічної Ефективності: Допомагає організаціям ідентифікувати можливості для покращення екологічної ефективності.
  • Міжнародна Визнаність: Стандарт ISO допомагає у забезпеченні міжнародної визнаності та сумісності.
  • Відносини зі Стейкхолдерами: Можливість демонструвати стейкхолдерам зобов’язання організації щодо екологічної відповідальності.
  • Редукція Ризиків та Витрат: Ідентифікація та управління екологічними ризиками може призвести до зниження витрат та покращення репутації.