Давайте розглянемо його в контексті використання для підвищення кваліфікації всередині організації:

  • Для кого: ISO 29993 особливо корисний для корпоративного навчання і організацій, які прагнуть підвищувати кваліфікацію своїх співробітників через неформальні освітні ініціативи.
  • Переваги при використанні для підвищення кваліфікації:
  • Стандартизація: Забезпечення послідовності та стандартизації у процесах навчання всередині організації.
  • Якість: Гарантія якісного навчання, що відповідає міжнародним стандартам.
  • Відповідність потребам: Змога краще розуміти та задовольняти навчальні потреби співробітників.

Основні положення:

  • Вимоги до організації: Встановлення стандартів для структури організації, яка надає навчальні послуги всередині організації
  • Планування та розробка: Процедури планування та впровадження навчальних програм.
  • Надання та оцінка: Навчальні та оцінювальні процеси для забезпечення якості та відповідності.

Зв’язок зі сталим розвитком: Освіта та навчання є ключовими аспектами сталого розвитку. Інвестування в навчання та підвищення кваліфікації співробітників може вести до підвищення продуктивності, інновацій та загального рівня задоволеності працівників. Це, у свою чергу, може сприяти сталому розвитку організації завдяки більш ефективному використанню ресурсів, зниженню відтоку персоналу та збільшенню конкурентоспроможності на ринку.