Важливим індикатором впливу людини на довкілля є День екологічного боргу, який позначає момент, коли використання природних ресурсів перевищує те, що планета може відновити протягом року. Для України цей день настане 27 серпня цього року, що свідчить про те, що ми швидше використовуємо ресурси, ніж вони можуть поновитися.

Ця дата є дзвоником тривоги для нашої країни. Потреби в екологічній безпеки та сталому розвитку вже давно не є лише питаннями активістів, а перетворюються на актуальні проблеми національного масштабу. Сьогоднішні виклики вимагають від нас вдумливого і відповідального ставлення до екології.

Впровадження принципів сталого розвитку, або ЦСР (Цілі сталого розвитку), у наші повсякденні дії та стратегії становить сутність рішення цієї проблеми. Цілі сталого розвитку включають збереження водних ресурсів, зменшення викидів вуглецю, використання альтернативних джерел енергії та підтримка біорізноманіття.

Здійснення цих кроків вимагає зміни національної політики, а також індивідуального поводження. Уряду необхідно приймати закони, які стимулюють використання відновлюваних джерел енергії та сортування відходів. Компанії мають прийняти політику сталого розвитку, зосереджуючись на виробництві товарів та послуг, які зменшують вплив на навколишнє середовище. Індивіди мають вчитися відповідально використовувати ресурси та зменшувати свій екологічний слід.

Безперечно, нинішній конфлікт в  Україні має значний вплив на стан навколишнього середовища. Війна призводить до знищення лісів, забруднення річок і ґрунтів, а також до великих викидів шкідливих речовин в атмосферу. Це все є додатковим навантаженням на екосистему, що й без того зазнає перевантаження внаслідок перевищення Дня екологічного боргу.

Дієві інструменти для бізнес-спільноти

Сертифікація за стандартом ISO 14001 «Системи екологічного менеджменту», який встановлює вимоги до системи екологічного менеджменту, є важливим кроком. Це не тільки допоможе організації контролювати свій вплив на навколишнє середовище, а і підкреслить їх зобов’язання перед стейкхолдерами та громадськістю.

Також необхідно активно виробляти та підтримувати стратегії досягнення 17 Цілей сталого розвитку (ЦСР) (незалежним підтвердженням того є сертифікація SIC.SDGs:2022).  Ці стратегії можуть охоплювати все, від використання відновлюваних джерел енергії до створення продуктів та послуг, які зменшують вплив на навколишнє середовище.

Все це  не лише допоможе Україні змінити дату настання Дня екологічного боргу, але й створить більш стале та міцне майбутнє для наступних поколінь.

Всі ми повинні розуміти, що наші дії сьогодні визначають наше майбутнє завтра.