Компанія ТОВ «АМ ІНТЕГРАТОР ГРУП» отримала сертифікат SIC.SDGs:2022 «Сталий Розвиток. Вимоги до організацій щодо досягнення цілей сталого розвитку»  від органу сертифікації «Бюро Міжнародної Сертифікації» ( Система Міжнародної Сертифікації SIC) за досягнення Цілей Сталого Розвитку (ЦСР 9) “Інновації та інфраструктура”.

Як зазначає генеральний директор ТОВ «АМ ІНТЕГРАТОР ГРУП»   Владислав Масло: «Компанія   постійно прагне до інновацій у сфері IT, намагаючись зберігати довкілля та покращувати життя своїх співробітників, клієнтів, громад та інших зацікавлених сторін. Відповідно до концепції Сталого Розвитку, визначеної ЦСР, компанія намагається «задовольняти потреби людей, які живуть сьогодні, не позбавляючи майбутні покоління можливості також задовольняти свої потреби». Стратегія, плани і процеси компанії відтепер будуть базуватися на цьому принципі».

В «АМ ІНТЕГРАТОР ГРУП» вже впроваджено системи менеджменту якості, екологічного менеджменту та інформаційної безпеки, зокрема відповідно до стандартів ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 та ISO/IEC 27001:2013. Додатково, компанія активно працює над зниженням електроспоживання, впроваджує ініціативи з охорони навколишнього середовища, покращує енергоефективність та використовує відновлювані джерела енергії.

Сертифікат на відповідність вимогам SIC.SDGs:2022 є важливим визнанням роботи «АМ ІНТЕГРАТОР ГРУП» у сфері сталого розвитку. Він свідчить про визнання інтенсивної роботи, яку компанія проводить щодо забезпечення сталості своїх операцій, і є подальшою стимулюючою силою для продовження її вкладу у досягнення Цілей сталого розвитку.

ТОВ «АМ ІНТЕГРАТОР ГРУП» активно співпрацює з місцевими громадами та зацікавленими сторонами, щоб створювати сталу інфраструктуру та сприяти індустріалізації в регіонах, де вона працює. Ця відданість сталому розвитку є основою корпоративної культури компанії, і вона прагне передати ці цінності на місцеві спільноти та індустрію в цілому.

Отримання цього сертифікату є важливим кроком у відповідності до міжнародних стандартів Сталого Розвитку. ТОВ «АМ ІНТЕГРАТОР ГРУП» виразно демонструє свою відданість ідеї сталого розвитку і зобов’язується виконувати свою роль як лідер у сфері інформаційних технологій, рухаючись вперед з врахуванням екологічних, економічних та соціальних вимог сьогодення і майбутнього.

Сертифікат № SIC.804.008. SDGs.205 зареєстрований в Міжнародному реєстрі SIC.

Перевірити легітимність та статус сертифікатів, що видані органами, які входять до Системи SIC, можна в будь-який час за посиланням: https://www.sic-global.com/reg-2/.