Невпинне зусилля ГО “Український Центр Міжнародного партнерства” у розвитку міжнародних відносин та дипломатії, проведенні відповідних заходів та волонтерської діяльності було визнане на міжнародному рівні. Організація отримала сертифікат відповідності вимогам стандарту SIC.SDGs:2022 «Сталий Розвиток. Вимоги до організацій щодо досягнення цілей сталого розвитку» щодо Цілі сталого розвитку (ЦСР) 17  (https://sdgs-cert.com/).

ЦСР 17 включає співробітництво на принципах партнерства для досягнення Цілей Сталого Розвитку. Цей стандарт визнає і посилює важливість міжнародного партнерства та співробітництва для досягнення сталого розвитку.

«Бюро Міжнародної Сертифікації», який є членом Системи Міжнародної Сертифікації (SIC), видав сертифікат на відповідність вимогам стандарту SIC.SDGs:2022 «Сталий Розвиток. Вимоги до організацій щодо досягнення цілей сталого розвитку», що свідчить про визнання внеску ГО “Український Центр Міжнародного Партнерства” у розвиток міжнародного співробітництва та волонтерської діяльності. Отриманий сертифікат SIC.SDGs:2022  № SIC.804.008.SDGs.207 було занесено до міжнародного реєстру, тим самим забезпечуючи йому світове визнання.

Перевірити легітимність та статус сертифікату, який видав орган, що входять до Системи SIC, можна в будь-який час за посиланням: https://www.sic-global.com/reg-2/.

Основне послання ЦСР 17 – “Партнерства заради цілей”, відображає визнання того, що успіх у досягненні Цілей сталого розвитку вимагає волонтерської роботи і співробітництва на всіх рівнях: місцевому, національному та міжнародному.

Як відзначає директор ГО “Українського Центру Міжнародного Партнерства”  Анатолій Полковніков: «Отримання цього сертифікату не лише визнає внесок ГО “Український Центр Міжнародного Партнерства» у виконання ЦСР 17, але й підкреслює їхню прив’язаність до виконання цих  важливих цілей та підтримання міжнародного співробітництва. Отримання цього визнання відкриває нові можливості для подальшого зміцнення ініціатив та програм, спрямованих на досягнення Цілей Сталого Розвитку. Це підтверджує, що його зусилля у створенні партнерства з ключовими глобальними учасниками мають реальний вплив на досягнення Цілей Сталого Розвитку на міжнародному рівні. Центр продовжує прагнути до зміцнення міжнародного співробітництва та дипломатії шляхом організації та проведення важливих заходів, таких як форуми, зустрічі тощо, що сприяють розумінню та обміну знаннями між різними культурами, країнами та галузями. Громадська організація також високо цінує свою волонтерську діяльність, яка має за мету підвищити свідомість громадян та стимулювати активність у напрямку Сталого Розвитку».

Отримання сертифікату на відповідність вимогам стандарту SIC.SDGs:2022 є важливим кроком у визнанні зусиль ГО “Український Центр Міжнародного Партнерства” та їх значення на глобальному рівні.