Які б стратегії з управління ризиками не розробляла організація, їй ніколи не вдасться повністю усунути ризики, наскільки добре ними б вона не керувала. Так наприклад, наявність в салоні автомобіля подушки безпеки не знижує ризик аварії, але допомагає мінімізувати її наслідки. Такою “подушкою безпеки” для організації може бути планування дій у надзвичайних ситуаціях, які включаються до планів забезпечення безперервності бізнесу згідно з ISO 22301.

Стандарт ISO 22301, також відомий як стандарт управління безперервністю бізнесу, є міжнародним стандартом, що пропонує структуру для забезпечення стійкості бізнесу перед, під час і після непередбачених подій або криз. Він допомагає організаціям розробляти стратегії, процедури та плани, які мінімізують переривання бізнесу та підтримують його функціонування.

Відповідно до цього стандарту, організація повинна проводити регулярні оцінки ризиків, аналізувати бізнес-процеси, позначати критично важливі функції та створювати плани відновлення після інциденту. Це забезпечує безперервність бізнесу та допомагає організації вести бізнес навіть за умов ризику чи невизначеності.

Ключовим елементом управління ризиками є визначення та моніторинг потенційних ризиків. Таким чином, навіть якщо вони не можуть бути повністю усунуті, організація буде готова до них і зможе швидко реагувати, мінімізуючи потенційні збитки. Також важливо вчитися на своїх помилках та помилці інших. Аналіз минулих криз та інцидентів може допомогти організації краще зрозуміти свої слабкі місця та розробити ефективніші стратегії управління ризиками на майбутнє.

Крім цього, організації потрібно навчати свій персонал з питань управління ризиками, щоб вони могли адекватно реагувати на проблеми, що виникають, і були обізнані про принципи і стратегії управління ризиками. Можливо, повне усунення ризиків і не є метою, адже ризик – це також можливість. Головне – навчитися балансувати між ними та вміти отримувати користь навіть із несподіваних ситуацій.

Ця “подушка безпеки”, представлена ​​у вигляді плану безперервності бізнесу, дозволяє організації бути готовою до ризику, а не уникати його. Стандарт ISO 22301 наголошує на важливості підтримки безперервності бізнесу через ефективне управління ризиками та вміння долати можливі перешкоди.

Однак навіть при дотриманні всіх рекомендацій стандарту ISO 22301 повністю виключити всі ризики неможливо. Натомість мета полягає в тому, щоб стати більш стійкою і готовою до будь-яких потенційних криз або перешкод, що дозволяє організації продовжувати свою діяльність в умовах непередбачених обставин.

Заявка на сертифікацію