На тендер було подано сертифікат по ISO 9001 «Системи менеджменту якості» , на ньому посилання на реєстр органу. який видав сертифікат. В цьому реєстрі позначено що сертифікат дійсний. Але на офіційному сайті органу розміщено процедуру видачі сертифікату, яка протирічить вимогам ISO 17021 «Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем управління. Частина 1. Вимоги». Орган пропонує розробку, впровадження та сертифікацію, і все це один орган пропонує виконати за 5днів.

Як може відреагувати тендерний комітет?

Тендерний комітет повинен ретельно перевірити всю наявну інформацію та провести належний аналіз ситуації перед прийняттям рішення. Ось декілька кроків, які вони можуть виконати:

  • Ознайомитися з офіційним сайтом органу, на якому розміщено процедуру видачі сертифікату. Переконатися, що ця процедура справді протирічить вимогам ISO 17021 «Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем управління. Частина 1. Вимоги». Звернути увагу на будь-які докази, які можуть підтвердити це.
  • Зв’язатися з органом, який видав сертифікат, із запитаннями щодо процедури видачі. Запитайте про відповідність їх процедури вимогам ISO 17021 та вимогам самого сертифіката ISO 9001.
  • Консультуватися з юристом або фахівцем зі стандартів та сертифікації, який може допомогти проаналізувати інформацію та визначити, чи відповідає процедура видачі сертифікату вимогам ISO 17021.

На підставі результатів цього аналізу тендерний комітет може прийняти рішення щодо прийняття чи відхилення сертифікату. У випадку сумнівів у відповідності процедури вимогам стандарту ISO 17021, комітет може звернутися до інших компетентних організацій для отримання додаткової експертної думки.