ISO 20121 є міжнародним стандартом, який називається “Системи менеджменту сталого розвитку подій. Вимоги та рекомендації”. Цей стандарт був розроблений Міжнародною організацією зі стандартизації (International Organization for Standardization, ISO) з метою надання організаторам подій та зацікавленим сторонам засобів для здійснення подій у відповідності з принципами сталого розвитку. Він спрямований на зменшення негативного впливу подій та заходів на навколишнє середовище, соціальний економічний аспект, а також на поліпшення сталості подій взагалі.

ISO 20121 може бути впроваджений на будь-яких заходах, незалежно від їх місця та часу проведення. Це можуть бути події, які відбуваються у будівлях, відкритих просторах або спорудженнях, які організовані в будь-якому регіоні світу. Впровадження стандарту ISO 20121 може бути корисним для різних видів заходів, включаючи:

  • Конференції та зустрічі: Незалежно від того, чи це мала конференція або велика міжнародна подія, ISO 20121 може допомогти зменшити негативний вплив на навколишнє середовище та сприяти сталому розвитку.
  • Виставки та ярмарки: Впровадження стандарту може допомогти організаторам зменшити використання ресурсів, оптимізувати відходи та пропагувати сталі практики серед учасників та відвідувачів.
  • Фестивалі та концерти: Враховуючи велику кількість людей, які беруть участь у таких подіях, впровадження ISO 20121 може допомогти забезпечити ефективне використання ресурсів, зменшити викиди та підвищити усвідомленість щодо сталого розвитку.
  • Корпоративні заходи: Багато компаній організовують внутрішні та зовнішні заходи, такі як збори, тренінги, вечірки та презентації. Впровадження ISO 20121 може допомогти зробити ці заходи більш сталими та відповідальними.

ISO 20121 встановлює ряд вимог щодо визначення політики сталого розвитку, залучення зацікавлених сторін, врахування впливу на довкілля, покращення використання ресурсів, контролю та зменшення негативного впливу на середовище, сприяння соціальній відповідальності та інше.

Застосування ISO 20121 допомагає організаторам подій забезпечити сталість та врахування соціальних, екологічних та економічних аспектів у всіх етапах проведення події.