ISO 22000 та HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) – це концепції харчових продуктів, що мають спільну мету – забезпечити безпеку та якість харчових продуктів.

ISO 22000 є міжнародним стандартом, який охоплює весь ланцюжок виробництва харчових продуктів. Він зосереджується на системі менеджменту безпеки харчових продуктів, яка включає в себе вимоги до планування, розробки, впровадження, функціонування, підтримки та оцінки системи безпеки харчових продуктів.

HACCP – це система управління безпекою харчових продуктів, яка зосереджується на визначенні та контролюванні ризиків безпеки харчових продуктів у процесі їх виробництва. HACCP базується на виявленні та контролі точок критичного контролю (ТКК), що є ключовим елементом системи.

Основна відмінність ISO 22000 від HACCP полягає в тому, що HACCP являє собою набір принципів, на основі яких організація, в залежності від своїх можливостей та зробленого вибору, може побудувати систему управління безпекою харчових продуктів. ISO 22000 є стандартом, який побудований на принципах HACCP і задає структуру системи безпеки. Якщо організація застосовує ISO 22000, то її система безпеки харчових продуктів повинна містити всі елементи, зазначені в ISO 22000.

Також, відмінність між цими стандартами полягає в тому, що ISO 22000 є більш широким та комплексним стандартом, який включає в себе всі етапи виробництва харчових продуктів, в той час як HACCP – це конкретна система управління безпекою харчових продуктів, яка зосереджується на визначенні та контролюванні ризиків безпеки харчових продуктів. Обидва стандарти можуть застосовуватися в якості інструменту для забезпечення безпеки та якості харчових продуктів, але вони мають різні підходи до досягнення цієї мети.