ISO 37001 «Системи менеджменту протидії корупції» є міжнародним стандартом, який регулює системи менеджменту протидії хабарництву в організаціях. Він встановлює вимоги до політики, процедур, практик та контролю в галузі запобігання хабарництву та боротьби з ним.

Впровадження ISO 37001 може бути корисним для будь-якої організації, яка працює в умовах високої конкуренції та прагне зберегти свою репутацію. Приватні організації можуть бути особливо уразливими до хабарництва, особливо в країнах з високим рівнем корупції.

Впровадження ISO 37001 допоможе організації запобігти можливість втрати репутації, фінансових втрат, а також зменшити ризик зупинки бізнесу через залучення до відповідальності за хабарництво. Більше того, це може забезпечити відповідність законодавчим вимогам та підвищити рівень довіри партнерів та клієнтів до організації

Перед тим, як приватна організація прийматиме рішення про впровадження ISO 37001, вона повинна докладно проаналізувати свою діяльність та визначити, наскільки вона є вразливою до хабарництва. Враховуючи ризики та можливості, приватна організація може вирішити, що впровадження стандарту ISO 37001 є вигідним та необхідним для неї.

Заявка на сертифікацію 

Заявка на навчання