Система енергетичного менеджменту дозволяє багатьом компаніям світу створювати системи та процеси, необхідні для постійного поліпшення енергетичних показників, включаючи енергоефективність, використання енергії та споживання енергії.

Метою оновленого стандарту ISO 50003 «Системи енергоменеджменту – Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем енергоменеджменту» є надання допомоги органам сертифікації, забезпечуючи вимоги щодо компетентності, послідовності та неупередженості в процесі аудиту та сертифікації.

Цей стандарт призначений для використання разом з ISO/IEC 17021 – набором керівних принципів ISO та Міжнародної електротехнічної комісії IEC, які дозволяють органам з оцінки відповідності проводити сертифікацію систем менеджменту.  ISO 50003 дає додаткові енергетичні вимоги до процесу планування аудиту  і має на меті забезпечити, щоб аудитори мали належні навички.

#iso #sicglobal #biccert #iso50003