У сучасному глобалізованому діловому світі підприємства відчувають значний тиск щодо відповідності постійно зростаючим нормам, порушення яких може призвести до істотної втрати репутації і доходів. Тому організації охоче запроваджують практики комплаєнс (відповідності) міжнародним і національним нормам, промисловим стандартам і внутрішнім політикам, з огляду на їх ефективний вплив на управління діяльністю підприємства, його персоналом і його відносинами із споживачами.

Флагманом у впровадженні практик з антикорупційного комплаєнс є  міжнародний стандарт ISO 37001:2016 «Системи менеджменту протидії корупції», який користується чималим попитом у світі. Саме цьому стандарту прогнозують стати ключовим документом у сфері зовнішньоекономічних відносин між контрагентами різних країн світу.

Керівництво кожного підприємства може розширити сферу застосування стандарту ISO 37001:2016, з урахуванням власних інтересів і специфіки своєї діяльності, включивши необхідні випадки та форми корупції, притаманні саме цьому підприємству, саме цій економічній діяльності, саме цій країні світу, в діючу схему протидії корупції системи менеджменту організації. І тут вже не потрібно вигадувати велосипед. Стандарт ISO 37001:2016 чітко визначає вимоги щодо створення та функціонування сучасної і дієвої системи протидії корупції.

На цій ниві, Бюро Міжнародної Сертифікації, нотифікований орган у Системі Міжнародної Сертифікації SIC здійснює сертифікацію систем менеджменту протидії корупції підприємств. Наявність сертифікату доводить, що антикорупційна політика та запроваджені політики та процеси відповідають вимогам стандарту ISO 37001:2016, а отже —  й належним практикам антикорупційного комплаєнс.