У червні 2020 року Міжнародна організація зі стандартизації ISO опублікувала нову версію стандарту ISO 29001:2020 «Нафтова, нафтохімічна і газова промисловість. Галузеві системи менеджменту якості. Вимоги до організацій, які постачають продукцію і послуги ».

Цей новий стандарт ISO 29001:2020 виходить далеко за рамки попередньої технічної специфікації ISO/TS 29001:2010 і поповнює ряди стандартів систем менеджменту (MSS), які адаптовані до потреб конкретних секторів світової економіки.

Стандарт ISO 29001:2020 було розроблено для спільної роботи із ISO 9001:2015, що змінює правила гри в управлінні ризиками і можливостями ланцюжка поставок в нафтовій, нафтохімічній і газовій галузях. Тепер, організаціям нафтогазового сектора необхідно приділяти набагато більше уваги ідентифікації та управлінню ризиками, пов’язаними з їх діяльністю, процесами і кінцевими продуктами і послугами. Визнаючи, що в цьому секторі існує широкий спектр поставок, від стандартних до спеціалізованих матеріалів, обладнання та послуг, важливо забезпечити застосування відповідних підходів, заснованих на оцінці ризиків, при визначенні вимог системи менеджменту якості.

Стандарт ISO 29001:2020 розроблений як настанова, яка забезпечує взаємозв’язок між ISO 29001:2020, API Spec Q1 «Специфікація вимог до системи менеджменту якості для виробничих організацій нафтової і газової промисловості» (9-е видання) і API Spec Q2 «Специфікація вимог до системи менеджменту якості для організацій, що надають послуги для нафтової і газової промисловості »(1-е видання).

Виробники і сервісні організації нафтогазового сектора можуть звернутися в компанію Бюро Міжнародної Сертифікації, нотифікованому у Системі Міжнародної Сертифікаціх SIC для сертифікації за новим стандартом ISO 29001:2020.

#sic global