З більш ніж 21 500 стандартів, міжнародна організація ISO розробила понад 1000 сільськогосподарських норм, і багато інших знаходяться на стадії розробки.

Міжнародні стандарти ISO охоплюють всі види діяльності у сільському господарстві, від іригації до супутникових систем позиціонування (GPS), сільськогосподарського обладнання, захисту тварин і сталого управління фермою. Вони допомагають просувати ефективні методи роботи та забезпечують при цьому відповідність всього ланцюжка поставок (від ферми — до споживача) з точки зору безпеки та якості. Сільськогосподарські стандарти ISO гарантують міжнародне визнані вирішення глобальних проблем і тим самим сприяють сталому розвитку та раціональному управлінню навколишнім середовищем.

Бюро Міжнародної Сертифікації  (орган сертифікації, нотифікований в Системі  Міжнародної Сертифікації SIC) надає послуги з сертифікації на відповідність вимогам стандартів ISO сільгосппідприємствам .

Кому і чим вигідні стандарти ISO по сільському господарству?

Стандарти ISO підвищують ефективність і просувають сталий розвиток та простежуваність у сфері виробництва продуктів харчування. Вони також встановлюють загальну міжнародну мову, яка розширює можливості транскордонної торгівлі продуктами харчування та сільськогосподарською продукцією. Таким чином, споживачі отримують вигоду не тільки від кінцевого продукту високої якості, безпечної для здоров’я, але й від більш широкого вибору продуктів.

Концепція сталого розвитку, що забезпечує задоволення потреб нинішнього покоління і не підриває при цьому можливості задоволення потреб майбутніх поколінь, стала керівним принципом для довгострокового глобального розвитку, затвердженому на рівні ООН. Сталий розвиток передбачає досягнення трьох основних цілей: економічного і соціального прогресу і охорони навколишнього середовища. Тому, відповідність передовим процесам і технологіям, що не завдають шкоди навколишньому середовищу, ваблять до продукції сільгосппідприємства потенційних клієнтів, партнерів та споживачів.

Простежуваність розуміють як можливість ідентифікувати оператора ринку за ознаками, достатніми для встановлення походження харчових продуктів. Стандарти ISO допомагають підприємствам досягти такої відповідності законодавчим і галузевим вимогам, встановлюючи критерії функціональної безпеки, відстеження та якості на всіх рівнях, від матеріалів та сировини, що використовуються у сільському господарстві, до продуктів харчування.

Якщо сільгосппідприємство планує залучити іноземні інвестиції у господарство, або вийти із власною продукцією на зовнішні ринки, сертифікація ISO буде свідчити іноземним контрагентам про відповідальність та прихильність підприємства до найкращих світових практик та стандартів якості. Часто іноземні підприємства виходять на ринок України та надають перевагу у партнерстві чи постачанні тим сільгосппідприємствам, які вже сертифіковані за стандартами ISO.

Певні переваги мають також і ті сільгосппідприємства, які беруть участь у системі публічних закупівель, де часто висувається вимога про відповідність постачальника міжнародним нормам, яка підтверджується сертифікатами.

#sicglobal, #SystemOfInternationalCertification, #bicCert, #ISO